Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Левченко В.А., Вакалюк І.П., Криса В.М., Бондаренко В.М. Захист населення при хімічних аваріях

  • Файл формата pdf
  • размером 14,52 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Левченко В.А., Вакалюк І.П., Криса В.М., Бондаренко В.М. Захист населення при хімічних аваріях
Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. — 318 с.
Книга присвячена актуальній темі сьогодення - боротьбі з наслідками аварій на хімічно небезпечних об’єктах. Автори подали узагальнений сучасний матеріал зарубіжної та вітчизняної літератури, власний досвід щодо організації допомоги населенню в осередках надзвичайних ситуацій. Широко висвітлені питання оцінки хімічної обстановки, завдання рятувальних формувань під час техногенних аварій, подана клініко-токсикологічна характеристика основних сильнодіючих отруйних речовин. При цьому значна увага приділена особливостям метаболізму отруйних речовин а організмі людини, основним напрямам медичної допомоги при критичних, невідкладних станах потерпілим в осередку аварії та на етапах евакуації.
Із сучасних позицій висвітлені питання, які торкаються нового напряму екології - екотоксикології. Тут подана характеристика ксенобіотиків токсикокінетика, що оточує їх , а також описані особливості уражень живих організмів найнебезпечнішими екотоксикантами сьогодення.
“Захист населення при хімічних аваріях” може застосовуватись як навчальний посібник у процесі підготовки особового складу рятувальних формувань, медичних працівників до дій в осередках хімічних аварій. Книга може також використовуватись студентами вищих навчальних закладів, які вивчають предмети “Безпека життєдіяльності населення”, “Медицина катастроф”, “Цивільна оборона”. Книга може бути корисною для екологів, токсикологів, працівників хімічної промисловості.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация