Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Огієнко І.I. Історія української літературної мови

  • Файл формата pdf
  • размером 1,57 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Огієнко І.I. Історія української літературної мови
Упор., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. - К.: Либідь, 1995. - 296 с., іл., ім. пок. ("Літературні пам'ятки України").
Друкується з видання: Вінніпег, 1949.
УКРАЇНСЬКА МОВА
Постання української мови
Праіндоєвропейська доба
Теорії постання мов
Поділ мов на групи
Праслов'янська мова
Постання української мови
Українська земля й український народ
Українські племена
Територія розселення українських племен
Постання мов білоруської та російської
Спільної «руської» мови ніколи не було
Відмінність української мови й раси
Політика в обороні «ісконного єдінства русскіх наречій»
Необґрунтованість теорій російської школи
Українська мова, а не наріччя
Наші назви: Русь — Україна — Малоросія
Мова народна й літературна
Народна мова як джерело літературної
Розвиток літературної мови не можна грунтувати тільки
на мові селянській
Народна мова в своїй цілості — це основа мови літературної
Народна мова в своїй цілості — це не селянський примітив
Вплив говірок на мову літературну
Вплив літературної мови на народну
РОЗВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Початок української літературної мови. Княжа доба
IX-XIV віків
Литовська доба XIV —XVI віків
Польська доба 1569-1654 років
Московська доба 1654-1798 років
Винародовлення України у XVIII віці
Доба відродження. Котляревський
Шевченко як творець української літературної мови
Куліш як ідеолог і творець української літературної мови
Скорпіони на українське слово
Каменярі української літературної мови
Розвій національної свідомості й літературної мови в Галичині
Національний занепад Галичини
Полонізація Галичини
Мур між Україною й Галичиною
Національне відродження Галичини
Цензурні скорпіони на рідне слово
Москвофільство в Галичині
Вплив України на Галичину
Роль Івана Франка в розвої літературної мови
Каменярі літературної мови в Галичині, Буковині й
Закарпатті
Чудо над чудами: українська мова стала мовою державною
й соборною!
Українська літературна мова під совєтами
Доба русифікації 1917-1923 років
Доба українізації 1923 — 1933 років
Доба комунізації України
Головні ознаки соборної української літературної мови
СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Історія українського правопису
Доісторичне «руське» письмо
Давній болгарський правопис
Євфиміїв правопис XIV віку
Північноукраїнські ознаки в правопису XV —XVII віків
Правопис М. Смотрицького 1619 року
Запровадження гражданки 1708 року
Правопис за Котляревського
Правопис О. Павловського 1818 року
Правопис М. Максимовича 1827 року
Правопис «Русалки Дністрової» 1837 року
«Кулішівка» 1856 року
Правопис київський 1873 року
Заборона українського правопису 1876 року
«Драгоманівка» 1877 року
Правописна боротьба в Галичині
«Желехівка» 1886 року
Запровадження фонетичного правопису в Галичині
«Грінченківка», київський правопис 1908 року
Правописна система проф. Ів. Огієнка 1918 — 1919 років
Академічний правопис 1920—1921 років
Академічна система українського правопису 1928 року
Новий академічний правопис 1945 року
Правопис на еміграції
Українське словництво
Інститут української наукової мови в Києві
Історичний словник української мови
Словник правничої мови
Як навчатися української літературної мови
Тернистим шляхом
Післямова
Примітки (Микола Тимогиик)
Іменний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация