Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Адо П’єр. Покривало Ізіди. Нарис історії ідеї Природи

  • Файл формата djvu
  • размером 3,99 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Адо П’єр. Покривало Ізіди. Нарис історії ідеї Природи
Перекл. з франц. Оксана Йосипенко. — Київ: Новий Акрополь, 2016. — 470 с. — ISBN 978-966-97200-5-4.
«Покривало Ізіди» — одна з останніх книг П’єра Адо (1922—2010), задум якої він, за власним зізнанням, виношував більше сорока років. У ній автор розкриває походження численних уявлень про природу і настанов щодо неї, які, на його думку, стали можливими завдяки різним тлумаченням афоризму Геракліта «Природа любить приховуватися», що творять відмінні формули розуміння реальності: «Те, що народжується, схильне зникнути»; «Природа вбирається у чуттєві форми та міфи»; «Природа приховує у собі таємні властивості»; «Буття розкриває себе у приховуванні» тощо. П’єр Адо реконструює таким чином контраверсійну історію ідеї Природи у західній думці, що вже упродовж більш ніж двадцяти п’яти століть розривається між тим, що він називає прометеєвою настановою («людина має опанувати природу і стати її господарем»), та орфічною настановою — «ніхто, окрім поета та митця, не може зазирнути за покривало таємниць Природи».
Книга є рідкісним для нашого часу прикладом синтезу філософського, наукового та мистецького підходів і, у цій якості, буде цікавою широкому інтелектуальному загалу.
Переднє слово.
Пролог в Ефесі. Загадкова сентенція.

Покривало смерті
Афоризм Геракліта: те, що народжується, схильне зникнути

Покривало природи
Від phusis до Природи
Від відносного до абсолютного вжитку.
Платон.
Аристотель.
Максими Природи.
Стоїки.
Персоніфікація Природи.
Таємниці богів і таємниці Природи
Божественні таємниці.
Таємниці Природи.
Природа як таємниця.
Таємниці Природи у Середньовіччі та за Модерної доби.

«Природа любить приховуватися»
Афоризм Геракліта та алегорична екзегеза
Теологічна фізика.
Філон Александрійський.
«Природа любить загортатися». Міфічні та тілесні форми
Міфічна фізика «Тімея» Платона та епікурейська критика.
Природа любить загортатися, оскільки вона є нижчою реальністю.
Каліпсо чи «виображення у довгих покривалах»
Нижчість Природи.
Загортання Природи та виображення.
Цнотливість Природи.
Оголене та Одяг.
Процес природний та образний.
Геній язичництва
Природа, боги та традиційні культи.
Апологія язичництва та толерантність: Фемістій та Сіммах.
«Телестика». Імператор Юліан.
«Боги Греції»
Язичницькі міфи у християнському світі. Середньовіччя.
Відродження.
«Боги Греції» Шіллера.

Розкриття таємниць природи
Прометей та Орфей
Фізика як розкриття таємниць Природи.
Процедура судочинства.
Фізика спостереження.
Прометей та Орфей.

Прометеєва настанова. Розкриття таємниць за допомогою техніки
Механіка та магія від античності до доби Відродження
Прометеєва настанова.
Антична механіка.
Антична магія.
Природна магія наприкінці Середньовіччя та за доби Відродження.
Механіка та магія у Середньовіччі та за доби Відродження.
Експериментальна наука та механізація Природи
Античний та середньовічний експеримент.
Спадок магії та механіки.
Механістична революція XVII ст.
Таємниці Природи.
Християнські джерела натхнення механіцизму.
Божественна таємниця.
«Інженер на пенсії».
«Смерть Природи»?
Критика прометеєвої настанови
Марна допитливість.
Критика технік силування Природи.
Примітивізм.
Модерні побоювання: Руссо та Ґьоте.
Сучасні побоювання.

Орфічна настанова. Розкриття таємниць засобами дискурсу, поезії та мистецтва
Фізика — здогадна наука
Два методи розкриття таємниць Природи.
«Тімей» Платона.
Здогадний характер фізики.
Численні пояснення того самого феномену.
«Зберегти феномени».
Істина — донька Часу
Надії дослідження.
Ідея прогресу наукового пізнання в античності.
Прогрес, представлений як поступове розкриття.
Прогрес як дослідницьке зусилля череди поколінь.
Сенека та модерний розвиток ідеї прогресу.
Істина — донька Часу.
Прогрес науки, витвір усього людства та нескінченне завдання.
Вивчення Природи як духовна вправа
Задоволення від пізнання.
Споглядання природи та велич душі.
Вивчення Природи як етика об’єктивності.
Вивчення Природи на службі людини.
Поведінка Природи. Економна, грайлива чи марнотратна?
Економна Природа.
Грайлива Природа.
Марнотратна Природа.
Поетична модель
Природа — поет.
Ієрогліфічна мова Природи.
Поема-Всесвіт.
Естетичне сприйняття та походження форм
Три способи наближення до реальності.
Узагальнена естетика.
Походження форм.
Полярність та приріст.
Спіраль та звивиста лінія.
Космічний екстаз.

Покривало Ізіди
Артеміда та Ізіда
Артеміда Ефеська.
Ізіда.
Покривало Ізіди.
Тема розкриття.

Від таємниці природи до загадки існування. Жах та зачарування
Ізіда не має покривал
«Геній, що розкриває бюст Природи».
Науковий метод Ґьоте.
«Загадка при світлі дня».
Священний трепіт
Еволюція ставлення до Природи.
Ізіда Плутарха та Прокла.
Масонська Ізіда.
Ізіда німецьких передромантизму та романтизму.
Почуття піднесеного та священний трепіт.
Природа-сфінкс
Воля до істини та захоплення видимістю.
Покривало Ізіди та Природа-Сфінкс.
«Сором’язливість» Істини та Баубо.
Діонісійський екстаз.
Від таємниці Природи до загадки буття
Шеллінґ.
Таємниця екзистенції та тривога.
Афоризм Геракліта у Гайдеґера.
Тривога, нудота, зачарування.

Висновки.
Бібліографічні вказівки.
Предметно-іменний покажчик.
Примітки перекладача.
О.◦Йосипенко. Історія метафори та історія філософії. Післямова перекладача.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация