Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зарудний Є.О. Філософія

  • Файл формата pdf
  • размером 1,01 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Зарудний Є.О. Філософія
Київ: Кондор, 2007. — 202 с.
Навчальний посібник містить всі основні розділи курсу філософії, що викладається у вищих навчальних закладах. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
У пропонованому посібникові автор виходить з того, що історія філософії є тією самою філософією, тільки в історичній формі: історія – це розгорнута в часі логіка. Цим філософія
суттєво відрізняється від науки: історія науки на рівних містить у собі хибні та істинні наукові теорії, тимчасом як до логіки науки належать лише останні.
Певним чином автор йде проти течії, відмовляючись від безмежного плюралізму останніх років. Філософія, на його думку, зародилась в Давній Греції, а те, що існувало на Давньому Сході, є радше міфологія, релігія, в кращому випадку – передфілософія.
У своєму розвиткові західноєвропейська філософія пройшла два явно виражених етапи – філософська класика та некласична філософія; перша була зорієнтована на науку, друга – на міфологію та літературу. Етапною межею між класикою та некласикою і, водночас, взірцевим зразком власне філософії є кантівська критична філософія. Своєрідність філософії полягає в її предметі та методі. Специфічним предметом мислення тут виступає саме мислення; відтак, мислення про мислення визначає й метод філософії – теоретичну рефлексію.
Автор радий можливості ще раз висловити щиру подяку кандидату філософських наук Галині Куц, адже саме вона посватала цю книжку за Кондора, і кандидату філософських наук Олені Титар, яка люб’язно погодилася написати останній розділ, завдяки чому підручник набув
необхідної завершеності.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация