Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гетьман О.О. Інноваційний механізм регулювання ринку праці

  • Файл формата pdf
  • размером 2,68 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гетьман О.О. Інноваційний механізм регулювання ринку праці
Монографія. — Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. — 328 с. — ISBN 978-966-328-111-7.
У монографії представлено авторське бачення інноваційного механізму регулювання ринку праці в Україні в цілому та на регіональному рівні зокрема. Досліджено фактори, що впливають на формування національного ринку праці інноваційного типу в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір. Встановлено взаємозв'язок між рівнем освіченості населення та рівнем його безпеки на ринку праці.
Запропоновано інноваційні механізми побудови соціально орієнтованого HR-бренду регіону; розроблено концепцію розвитку територіального маркетингу, що сприятиме залученню населення регіону до інноваційних форм зайнятості, підвищенню рівня протекціонізму соціально незахищених категорій громадян, розвитку інноваційних форм бізнесу тощо.
Для науковців, фахівців з питань забезпечення соціальної безпеки, викладачів ВНЗ, студентів економічних спеціальностей.
Наукова детермінація соціальної регулюючої складової безпеки вітчизняного ринку праці
Генезис концепції «соціальної безпеки» ринку праці у зарубіжній і вітчизняній практиці
Аналіз «соціальних стандартів» ринку праці у сучасному законодавстві
Детермінанти інституційного забезпечення безпеки ринку праці в сучасних умовах
Регулюючі ринкові механізми: макроекономічний аспект
Моделі ринкової рівноваги: інтегрованість ринків
Моделювання ситуацій зміни рівноваги в системі забезпечення безпеки зайнятості
Дослідження парадигми становлення регіоналізму
Методологічні підходи до оцінки ефективності регулюючих механізмів ринку праці
Механізми забезпечення безпеки зайнятості на вітчизняному ринку праці
Сучасні тенденції в оцінці безпеки ринку праці
Імплементація проектного підходу у визначенні демобезпеки на ринку праці
Сучасні маркетингові імперативи регулювання ринку праці
Територіальний маркетинг як регулюючий механізм ринку праці
HR-брендування як сучасна інноваційна технологія в забезпеченні збалансованого функціонування ринку праці
Механізм формування регіональних HR-брендів
Прикладні функції реалізації інноваційної політики регулювання відносин в системі «працівник– роботодавець»
Соціальні очікування: результати соціологічного опитування
Вплив якості робочої сили на балансову складову ринку праці
Інноваційні підходи до стимулювання трудових ресурсів
Механізм управління продуктивністю трудових ресурсів на ринку праці на основі формування їх лояльності
Імплементація нових технологій удосконалення складових елементів системи управління трудовими ресурсами вітчизняних компаній як запорука стабілізації ринку праці
Механізм безпеки зайнятості молоді в Україні
Діагностика безпеки зайнятості молоді за галузевою та гендерною ознаками в Україні та країнах ЄС
Аналіз зайнятості молоді на ринку праці та рівня освітніх послуг в Україні
Прогнозування перспектив зайнятості молодих спеціалістів до 2020 року
Механізми подолання дисбалансу на молодіжному ринку праці в Україні
Проектування стартап-заходів як напрям розвитку молодіжного ринку праці
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация