Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дитяча науково-практична археологічна конференція Археологіум

  • Файл формата pdf
  • размером 1,34 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дитяча науково-практична археологічна конференція Археологіум
Тези доповідей конференції (м. Харків, 30—31 березня 2018 р.). — Харків: Майдан, 2018. — 92 с. — ISBN 978-966-372-699-1.
Основною метою проведення дитячої наукової археологічної конференції «Археологіум» є створення ще одного майданчика для юних археологів, де б вони могли заявити про себе. Конкурси-захисти дитячих робіт, на наш погляд, в повній мірі не відповідають цьому, оскільки носять гостро конкурентний характер. Це не дозволяє новим талантам у спокійній атмосфері показати на що вони здатні. Конференції, які не надають додаткових балів для вступу до ВНЗ, застраховані від надмірного втручання наукових керівників у підготовку роботи і репрезентують особистий доробок учасників.
Зміст:
Вступне слово
Абрашитов Р.Р. Сліди бронзоливарного виробництва на Циркунівському городищі
Апуневич О.О. Напівземлянка класичного часу поселення Велика Корениха ІІІ
Аргунова А.С. Пам’ятки епохи бронзи та раннього залізного віку Чугуївського району: результати систематизації та картографування
Вітенко А.В. Охорона, збереження та популяризація археологічної спадщини у м. Вишгороді
Гембержевська Д.Г. Культ Аполлона на Вікторівському святилищі
Грабський А.Ю. Дослідження матеріальної культури скіфського часу в басейні р. Сіверський Донець
Денищенко Ю.В. Зброя та збруя салтівської культури в колекції КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»
Драчук А.С. Археологічні пам’ятки басейну ріки Кам’янка
Єльський Л.Н. Київський дитинець на Старокиївській горі з ІХ по 1240 рік
Запорожець Д.В. Курган поблизу с. Крива Балка Миколаївського району Миколаївської області (до проблеми руйнації пам’яток археології)
Коцан А.О. Мінеральні ресурси керамічного виробництва трипільських племен території Ульянівського району
Лиско Д.С. Археологічні дослідження поселення доби пізньої бронзи Крива Балка–І Миколаївського району Миколаївської області
Никитенко Д.О. Кічкаський мегалітичний комплекс
Пшенична Т.В. Поховання епохи середньовіччя з розкопок ділянки «ГШ» на о. Березань
Селєвьорстова Ю.О. Візуально-натурна реконструкція одягу мешканців ранньосередньовічного Херсонеса-Херсона за матеріалами археологічних досліджень
Сизова О.В. Участь в гуртку «Археологічне краєзнавство»: нові знання і задоволення жаги відкриттів
Суворов М.В. Обробка кістки та рогу у лісостепових племен Лівобережного Подніпров’я VI—III ст. до н.е.
Ульянич А.О. Етапи дослідження археологічних пам’яток міста Одеси
Чолобова Я.В. Комплекс керамічних обпалювальних печей острова Березань в середині VI ст. до н.е.
Чопей Д.О. Нова теракота тварини з поселення Вікторівка–І
Шарапова К.С. Жрецтво у скіфському суспільстві (за матеріалами поховального обряду)
Юрченко А.К. Дослідження матеріальної культури українського козацтва крізь призму археологічних розвідок XVI—XVIII ст.
Яковенко І.А. Реконструкція одягу та прикрас дівчаток із поховань черняхівських могильників Данилова Балка та Городок
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация