Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Червоний І.Ф. (ред.) Техніка металургійного експерименту

  • Файл формата pdf
  • размером 7,46 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Червоний І.Ф. (ред.) Техніка металургійного експерименту
Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 190 с.
Викладені основи техніки та устаткування для проведення експериментів в кольоровій металургії. Детально розглянуті елементи підготовки і проведення експериментів, а також заходи безпеки при виконанні експериментів. При розгляданні методів визначення і вимірювання характеристик металургійних процесів особлива увага приділялась основним елементам обробки результатів експериментів.
Вступ.
Загальні принципи організації експерименту.
Підготовка експерименту.
Планування експерименту.
Заходи безпеки при виконанні експериментів.
Техніки експерименту.
Типи апаратів високих температур.
Створення температури.
Вимірювання температури.
Особливості апаратури для вивчення включень.
Створення тиску.
Утримання тиску.
Методи вимірювання тиску пари металів і сплавів.
Статичні методи (прямі та непрямі).
Метод точок кипіння.
Метод перенесення пари потоком інертного газу (метод струменя).
Метод випаровування з відкритої поверхні (метод Ленгмюра).
Ефузійий метод (метод Кнудсена).
Метод ізотопного обміну.
Визначення термодинамічних характеристик металургійних реакцій і реагентів.
Визначення тиску дисоціації карбонатів та інших сполук.
Вивчення кінетичних закономірностей процесу дисоціації карбонатів.
Визначення теплоємності.
Визначення ентальпії розчинення солі у воді у відкритому калориметрі.
Вакуумна техніка.
Поняття «газ» і «пара».
Середня довжина вільного шляху.
Поняття про процес відкачування вакуумної системи.
Створення вакууму в технологічних процесах.
Вакуумні насоси і їх параметри.
Елементи обробки результатів експериментів.
Основи теорії погрішності.
Підбір емпіричних формул за методом найменших квадратів.
Графічний спосіб підбору формул.
Теми контрольних робіт.
Додаток.
Рекомендована література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация