Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Червоний І.Ф. (ред.) Теоретичні основи рафінування кольорових металів

  • Файл формата pdf
  • размером 4,88 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Червоний І.Ф. (ред.) Теоретичні основи рафінування кольорових металів
Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 130 с.
Наведено способи вираження чистоти металів і вмісту в них домішок. Дана класифікація рафінувальних процесів. Описані методи рафінування кольорових металів від неметалевих і металевих домішок і показано фізико-хімічна суть кожного з них. Для студентів, аспірантів, інженерно-технічних працівників і фахівців кольорової металургії.
Вступ.
Чистота металів і методи рафінування.
Способи виразу чистоти металів і змісту домішок.
Класифікація рафінувальних процесів.
Рафінування від неметалевих і газових домішок.
Неадсорбційиі методи рафінування.
Адсорбційні методи рафінування.
Фізичні методи рафінування.
Лікваційне рафінування.
Виділення нерозчинних інтерметалевих сполук.
Метод виборчої розчинності.
Дистиляція і ректифікація.
Фізико-хімічні основи явищ випаровування і конденсації.
Практика дистиляції.
Дистиляційне рафінування.
Ректифікація.
Хімічні методи рафінування.
Сульфідуюче рафінування.
Окислювальне-відновлювальне рафінування.
Окислювальне рафінування.
Відновлювальне рафінування (розкислювання).
Лужне рафінування.
Хлорне рафінування.
Флюсове рафінування.
Рафінування методом хімічних транспортних реакцій.
Очищення металів через їх субсполуки.
Йодидне рафінування.
Перегонка металів за допомогою обмінної оборотної ендотермічної реакції.
Карбонілювання.
Гідрометалургійне рафінування.
Електролітичне рафінування.
Електроліз з розчинним анодом.
Амальгамовий метод рафінування.
Рафінування метолом елктроперенесення.
Кристалофізичііе рафінування.
Рафінуючи переплави.
Література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация