Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лобойко О.Я., Товажнянський Л.Л., Слабун І.О. Методи розрахунків у технології неорганічних виробництв. Частина 1. Зв'язаний азот

  • Файл формата pdf
  • размером 24,84 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лобойко О.Я., Товажнянський Л.Л., Слабун І.О. Методи розрахунків у технології неорганічних виробництв. Частина 1. Зв'язаний азот
Підручник. — Харків: НТУ «ХПІ», 2001. — 512 с. — ISBN 966-593-236-5.
У підручнику викладено фізіко-хімічні основи і розрахунки технологічних процесів (матеріальні, теплові баланси, технологічні та теплотехнічні розрахунки обладнання) одержання водню, продуктів зв'язаного азоту і каталізаторів.
Підручник призначений для студентів хіміко-технологічних вузів та факультетів. Він може бути корисним викладачам вузів, аспірантам та інженерно-технологічним працівникам науково-дослідних, проектних організацій та хімічних промислових підприємств.
Зміст
Каталітична конверсія вуглеводнів з метою одержання водню і водневмісних газів
Очистка азотоводневої суміші від СО2 моноетаноламіном (МЕА)
Виробництво залізохромового каталізатора конверсії моноксиду вуглецю
Виробництво азотоводневрї суміші методом глибокого охолодження коксового газу
Розрахунок установки синтезу аміаку на ЕОМ
Розділення повітря на кисень та азот кріогенним методом
Виробництво неконцентрованої азотної кислоти
Виробництво концентрованої азотної кислоти безпосередньо з оксидів азоту
Синтез синильної кислоти
Виробництво аміачної селітри
Виробництво синтетичного карбаміду
DJVU-версія: /file/397913/
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация