Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пижов І.М. Розробка технологічного процесу на прикладі виготовлення ступінчастого вала редуктора

  • Файл формата pdf
  • размером 5,74 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Пижов І.М. Розробка технологічного процесу на прикладі виготовлення ступінчастого вала редуктора
Навчально-методичний посібник. – Харків: ХПІ, 2018. – 91 с.
Для виконання конструкторсько-технологічних розділів дипломного проекту бакалавра студентами спеціальності«Прикладна механіка» (спеціалізація «Інтегровані технології машинобудування») денної, заочної та дистанційної форм навчання.
Передмова.
Підготовка даних для розробки плану виготовлення ступінчастого вала.
Призначення машини, вузла, деталі.
Розрахунок маси деталі.
Хімічний склад та фізичні характеристики матеріалу деталі.
Визначення типу виробництва.
Вихідні геометричні параметри деталі.
Відпрацювання конструкції вала на технологічність.
Побудова та розрахунок технологічних розмірних ланцюгів.
Розрахунок необхідного числа обробок поверхонь.
Особливості вибору та обґрунтування методів обробки.
Підготовка даних для розробки технологічного процесу виготовлення ступінчастого вала.
Вибір та обґрунтування способу отримання заготовки.
Проектування робочого креслення заготовки.
Проектування карт технологічних наладок.
Вибір та обґрунтування схем базування.
Вибір та обґрунтування засобів вимірювання.
Розрахунок і призначення режимів різання.
Нормування технологічних операцій.
Уточнення типу виробництва.
Опис і обґрунтування планування дільниці.
Конструкторська частина.
Розрахунок і проектування спеціального верстатного пристосування.
Розрахунок пристосування на точність.
Розрахунок найбільш небезпечних елементів пристосування на міцність.
Висновки.
Список літератури.
Додатки.

Додаток А. Креслення деталі.
Додаток Б. Креслення заготовки.
Додаток В. Карта технологічної наладки.
Додаток Г. Пристосування фрезерне.
Додаток Д. Специфікація до фрезерного пристосування.
Додаток Е. План механічної дільниці.
Додаток Ж. Титульний лист технологічного процесу виготовлення ступінчастого вала.
Додаток К. Маршрутний технологічний процес виготовлення ступінчастого вала.
Додаток Л. Приклад оформлення операційної карти та карти ескізів.
Додаток М. Приклад оформлення контрольної карти.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация