Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 1994 №03

  • Файл формата pdf
  • размером 11,56 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 1994 №03
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 160 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Зміст:
Статті
Павленко Ю.В. Проблема індоєвропейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень
Брайчевський М.Ю. Періодизація історичного розвитку Східної Європи в І тис. н. е.
Билкова В.П. До питання про східну межу сільської округи Ольвії в пізньокласичний — ранньоелліністичний час
Буйських А.В. Декоративні мотиви в античній архітектурі Ольвії та Херсонеса
Обломський А.М., Терпиловський Р.В. Посейм’я у латенський час
Черкун Й.К. Памятки доби великого переселення народів у Верхньому Потиссі
Приходнюк О.М. Технологія виробництва та витоки ювелірного стилю металевих прикрас Пастирського городища
Публікації археологічних матеріалів
Абікулова М.І. Керамічна тара з пізньоскіфських пам’яток Нижнього Дніпра
Назарова Т.О. До антропологічної характеристики населення Ольвії та Березані
Циндровська Л.О. Жертовні тварини в поховальному обряді зарубинецької культури
Андрощук Ф.О., Осадчий Р.М. Про культурний тип та конструктивно-ритуальні особливості камерних поховань Південної Русі (за матеріалами Києва та Чернігова)
Мовчан І.І., Писаренко Ю.Г. Давньоруська Желянь (з історії київських околиць)
Дискусії
Березяк В.В. Бушанський скельний рельєф
Винокур І.С. Дослідження Бушанського скельного рельєфу
Формозов А.А. Еще раз о наскальном барельефе у с. Буша в Поднестровье
Археологія за рубежем
Абрамова З.О. Біфасіальні знаряддя в палеоліті Сибіру
Нові відкриття і знахідки
Овчинников Е.В. Модель печі з трипільського поселення Березівка
Редіна Є.Ф., Росохацький О.А. До вивчення гунських старожитностей Північно-Західного Причорномор’я
Вітаємо ювілярів!
До ювілею Софії Станіславівни Березанської
До 70-річчя Михайла Юліановича Брайчевського
Наші автори
Зміст
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация