Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Ревуцький В.Р. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Геодезія

  • Файл формата djvu
  • размером 1,62 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Ревуцький В.Р. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни Геодезія
Методичні вказівки. — Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), 2018. — 76 с.
Для студентів спеціальності 184 «Гірництво» денної форми навчання.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія» за змістом і послідовністю викладення в них матеріалу відповідають програмі навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 184 «Гірництво». Вказівки містять матеріали з підготовки та виконання лабораторних робіт. Наведено основні відомості і вказівки з виконання польових робіт, що дозволяє студентам використовувати методичні вказівки при проходженні навчальної геодезичної практики. Методичні вказівки студенти повинні використовувати лише після вивчення теоретичного матеріалу курсу «Геодезія». Суттєву увагу приділено будові, перевіркам і юстуванні геодезичних приладів. В кінці кожної лабораторної роботи наведено завдання на виконання роботи, а також контрольні запитання для самостійного опрацювання матеріалу студентами, що допомагає їм орієнтуватись в обсязі знань потрібних для успішного виконання лабораторних робіт та їх захисту. Основне призначення методичних вказівок – закріплення теоретичних знань і активація творчої самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт, а також навчальної геодезичної практики. Особливу увагу звернено на рішення найбільш поширених інженерно-геодезичних завдань в галузі гірництва. Важливе місце при проведенні занять посідає організаційна частина. З цією метою після завдань до кожної роботи наведено перелік необхідних приладів і пристосувань, що дозволяє студентам ретельніше підготуватись до занять. Методичні вказівки віддзеркалюють досвід проведення лабораторних робіт на кафедрі геодезії та картографії Національного університету водного господарства та природокористування.
Передмова
Роботи:

Визначення положення точок на карті
Рішення задач за горизонталями на карті
Будова і перевірки нівелірів
Технічне нівелювання
Будова теодоліта. Вимірювання кутів
Перевірки теодоліта 2Т30
Вимірювання вертикальних та горизонтальних кутів
Тригонометричне нівелювання
Література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация