Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Панчук Ю.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи Складання топографічного плану за результатами тахеометричного знімання ділянки місцевості з навчальної дисципліни Інженерна геодезія

  • Файл формата djvu
  • размером 335,86 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Панчук Ю.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи Складання топографічного плану за результатами тахеометричного знімання ділянки місцевості з навчальної дисципліни Інженерна геодезія
Методичні вказівки. — Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), 2018. — 25 с.
Для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання.
Відповідно до програми дисципліни "Інженерна геодезія", що вивчають студенти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» одним із розділів є “Тахеометричне знімання”. Цій темі відводиться значна кількість годин лекцій і лабораторних робіт, крім того студенти виконують розрахунково-графічну роботу “Складання топографічного плану за результатами тахеометричного знімання ділянки місцевості”. Метою виконання цієї роботи є закріплення знань, отриманих на лекціях і лабораторних роботах, активізація творчої самостійної роботи студентів при обробці журналів технічного нівелювання і тахеометричного знімання, обчисленні відомості координат точок теодолітного ходу і складанні топографічного плану за результатами тахеометричного знімання. Методичні вказівки складені з двох частин. В першій частині наведена послідовність виконання завдання. В другій частині наведений зразок виконання розрахунково-графічної роботи.

Вступ
Зміст завдання
Вихідні дані
Обробка журналу технічного нівелювання
Обчислення координат точок теодолітного ходу
Обробка журналу тахеометричного знімання
Побудова топографічного плану
Питання для захисту РГР
Зразок виконання РГР
Алгоритм виконання РГР
Топографічний план місцевості
Список використаної літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация