Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження

  • Файл формата djvu
  • размером 20,82 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження
К.: Вища шк. Головне вид-во, 1988. — 408 с. — ISBN 5-11-000035-2
У посібнику розглядаються загальні закономірності становлення психологічної науки доби Відродження, особливості її розвитку в культурних регіонах — східних і західних. Особливу увагу приділено розвитку вітчизняної психології в цей період.
Призначений для студентів, аспірантів, дослідників у галузі історії психології.
Передмова
Вступ. Вчинковий принцип в історії психології

Мотиваційне визначення вчинку в епохи Відродження, XVII століття і Просвітництва
Психологія «фаустівської душі» — засада психології мотиваційного періоду
Принцип формування мотиву і «боротьби мотивів»: психологія Відродження
Психологія Відродження у світлі історичної психології
Загальний поділ ренесансної психології
Титанізм як принцип ренесансної психології
Принцип єдності і боротьби протилежностей у визначенні психічного
Гуманістична психологія Відродження
Ренесансні акценти у психологічних вченнях провідних світових культур
Психологія китайської модифікації буддизму

«Любов до всього сущого» і гуманістичне начало в китайській ренесансній психології
Десять сокровенних воріт, що ведуть до «золотого лева». Психологія людини з позицій теорії дхарм і Єдиного
У Ченень. «Подорож на Захід» за істиною психічного буття. Уособлення мотиваційного драматизму в боротьбі між абсурдністю чуттєвого світу і пристрасністю в досягненні звільнення від нього
Психічна рівновага, шляхи і методи її досягнення. Саторі (осягнення) як зміст психічної рівноваги в чань-буддизмі
Арабська психологія доби Відродження
Знання як психологічний осередок і загальнокультурний феномен в арабському Ренесансі
Індивідуальний розвиток психіки та пошуки вищих цінностей життя
Психологічний енциклопедизм Ібн Сіни (Авіценни)
Психологія аль-Газалі в системі наук про віру
Феноменологія любові. Психологія «фаустівської душі» в арабському класичному світі. Творчість Ібн аль-Фаріда
Психологія східнослов’янського передвідродження і Відродження. Структура мотиваційного самовизначення особи
Життєвий шлях людини. Психологія в Київській Русі
Психологія народного ідеалу людини в писемних творах
Пантеїстична психологія на Русі: вільний переказ творів східної патристики
Психологія західноєвропейського Відродження
Вступ
Принцип титанізму в психології західноєвропейського Відродження
Психологія в платонівській Академії у Флоренці
Принцип вільного вибору в самовизначенні людини. Джованні Піко делла Мірандола (1463-1494)
Універсалізм та індивідуація в психології. Леонардо да Вінчі (1452-1519)
Зворотний бік титанізму. Психологічне кредо Лоренцо Валли (1407-1457)
Ідейні засади історико-психологічного феномена Великого Інквізитора. Нікколо Макіавеллі (1469-1527)
Психологічна теорія і практика героїчного ентузіазму. Джордано Бруно (1548-1600)
Ренесансна психологія творчості

Принцип єдності і боротьби протилежностей у психології західноєвропейського Відродження
Збіг протилежностей у психічній природі людини. М. Кузанський (1401-1464)
«Боротьба мотивів» і двоїстість людської природи. М. Монтень (1533-1592)
Добро і зло в кожному з нас. Душа — безодня. Якоб Беме (1575-1624)
Образ «героїчного сумніву». Мікеланджело (1475-1564)

Принцип гуманізму в психології західноєвропейського Відродження
«Похвала Глупоті». Психологія реальної особистості. Еразм Роттердамський (1469-1536)
Психологія життєвого і творчого шляху людини. Джероламо Кардано (1501-1576)
Психологія минущого та великого примирення. Заперечення Великого Інквізитора. У. Шекспір як психолог

На шляху до нової, емпіричної психології
Відповідь на питання про залежність моральності, вчинків від віри в смертність і безсмертя душі. П’єтро Помпонацці (1462-1524)
Проголошення нової емпіричної психології. Хуан Луїс Вівес (1492-1540)
Методологічні засади індуктивної психології. Френсіс Бекон (1561-1626)
Дисципліна і термін «психологія»

«Я» та «інший». Три феномени психології Відродження
Список використаної літератури
Іменний покажчик
Предметний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация