Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ткаченко І. В. Джерела з історії видавничої діяльності М. Грушевського в Києві (1907-1914 рр.)

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Ткаченко І. В. Джерела з історії видавничої діяльності М. Грушевського в Києві (1907-1914 рр.)
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю:
07.00.06. – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2006.
Автореферат вперше комплексно досліджуються джерела з історії видавничої діяльності видатного українського історика, громадсько-політичного діяча та видавця М. Грушевського (1866-1934) у Києві у 1907-1914 рр. Їх складають діловодні документи офіційних органів влади, матеріали преси та джерела особового походження, що відображають різні її аспекти. Частина комплексу джерел представлено у дослідженні вперше. Шляхом джерелознавчого аналізу встановлено інформаційну цінність джерел різних видів, у них виділено основні теми та сюжети, серед яких: перенесення видання ЛНВ зі Львова до Києва у 1907 році, видавничі проблеми, пов’язані з виходом у світ ЛНВ, „Села та „Засіву, роль М. Грушевського як редактора та фактичного видавця цих часописів, ставлення до М. Грушевського та редагованих ним видань представників українського громадянства, окремих діячів та офіційних органів влади, публіцистична діяльність М. Грушевського на сторінках ЛНВ, „Села та „Засіву, його стосунки з провідними українськими літераторами та публіцистами, особливості редакційної роботи, спілкування з передплатниками та читачами цих видань. Усі ці сюжети проаналізовано у відповідних розділах, встановлено їх інформаційну цінність для відображення теми дисертаційного дослідження. Встановлено, що зазначений комплекс діловодних документів офіційних органів влади, матеріалів преси та джерел особового походження цілком достатній для розкриття теми дослідження. При цьому листування визначається як найбільш інформаційно цінний вид джерел з історії видавничої діяльності М. Грушевського у зазначений хронологічний період.
Ключові поняття: М. Грушевський, ЛНВ, „Село, „Засів, діловодні документи офіційних органів влади, преса, джерела особового походження, видавнича діяльність М. Грушевського, видавничі проблеми
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация