Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Герасимов Г.Г. Теоретичні основи теплотехніки

  • Файл формата pdf
  • размером 13,49 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Герасимов Г.Г. Теоретичні основи теплотехніки
Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2011. — 382 с.
Викладено закони термодинаміки та їх застосування до аналізу кругових процесів (циклів) теплових двигунів і холодильних установок. Розглянуто задачі теплопровідності, конвективного теплообміну і теплового випромінювання, а також основи розрахунків теплообмінних апаратів, елементи хімічної термодинаміки.
З’ясовано основні види палива і палива поршневих двигунів внутрішнього згоряння, основи теорії горіння, а також енергетичні та екологічні проблеми використання теплоти.
Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів напряму «Автомобільний транспорт», «Машинобудування».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация