Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персоналом

  • Файл формата pdf
  • размером 5,68 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персоналом
Монографія. — Київ: НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. — 528 с.
У монографії розглянуто сучасні технології формування колективу, серед яких особливу увагу приділено командоутворенню, коучинг-технологіям та їх застосуванню в розвитку людських ресурсів організації. Висвітлені особливості розвитку емоційної компетентності управлінського персоналу. Значне місце у монографії посідає дослідження сучасних тенденцій використання компетенційного підходу в управлінні людськими ресурсами організації. Проведений контент-аналіз компетенцій дозволив систематизувати наукові підходи до їх диференціації та розробити авторську класифікацію компетенцій в управлінській діяльності. В монографії представлено результати апробації запропонованих підходів до формування моделей компетенцій керівників вітчизняних підприємств.
Для фахівців галузі управління персоналом, а також викладачів,аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
Концептуальні засади управління персоналом організації
Управління персоналом організації в контексті парадигми інноваційного розвитку
Сучасні концепції управління персоналом організації
Стратегічне планування і політика в сфері управління персоналом організації
Сучасні технології формування колективу та розвитку персоналу організації
Формування колективу організації
Сучасні технології побудови команди
Коучинг-технології та їх застосування в розвитку персоналу організації
Емоційна компетентність (EQ) в розвитку управлінського персоналу
Технології оцінки діяльності працівників організації
Performance Management як технологія пiдвищення результативності дiяльностi персоналу
Технологія Assessment Center та її застосування в оцінці діяльності працівників
Оцінювання діяльності працівників за методом Hay Group
Компетенційний підхід та його використання в управлінні персоналом організації
Сутність та зміст компетенційного підходу в управлінні персоналом організації
Класифікація компетенцій в управлінській діяльності
Сучасні підходи до формування моделей компетенцій
Використання моделей компетенцій в управлінні розвитком персоналу організації
Дослідження вітчизняної практики управління персоналом організації на засадах компетенцій
Діагностика стану розвитку персоналу організації
Аналіз практики стимулювання управлінського персоналу організації
Методичні підходи до оцінки компетенційних профілів керівників вітчизняних підприємств
Практичний інструментарій оцінки професійних та соціально-особистісних компетенцій керівників в ієрархії управління
Сучасні напрями формування та розвитку потенціалу успіху керівника
Управління персоналом в умовах кризи: сучасні техніки та технології
Особливості управління персоналом організації в умовах кризи
Технології вивільнення персоналу в умовах кризи: даунсайзинг, реінжиніринг, аутплейсмент
Застосування аутсорсингу, аутстаффінгу, лізингу персоналу в умовах кризи
Висновки
Література
Додатки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация