Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кузнецов В.М., Бусарова Т.М., Агошкова Т.А., Клименко І.В., Міхєєва Н.В. Похідна та її застосування

  • Файл формата djvu
  • размером 1,00 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кузнецов В.М., Бусарова Т.М., Агошкова Т.А., Клименко І.В., Міхєєва Н.В. Похідна та її застосування
Навчальний посібник. — Дніпро: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2017. — 104 с.: іл. 49. — ISBN 978-966-8471-83-4.
Посібник містить теоретичний матеріал з розділу вищої математики «Похідна та її застосування», запитання для самоперевірки, а також зразки розв’язування типових прикладів. Для студентів першого курсу інженерно-технічних спеціальностей.
Пособие содержит теоретический материал из раздела высшей математики «Производная и ее применения », вопросы для самопроверки, а также образцы решения типових примеров. Для студентов первого курса инженерно-технических специальностей.
Вступ
Задачі, які приводять до поняття похідної
Похідна функції
Основні теореми диференціального числення
Застосування диференціального числення
Дослідження функцій за допомогою похідних
Основні формули і теореми
Бібліографічний список
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация