Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Горін О.М. та ін. Монтаж, діагностика і ремонт обладнання галузі

  • Файл формата djvu
  • размером 936,08 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Горін О.М. та ін. Монтаж, діагностика і ремонт обладнання галузі
Навчальний посібник. — Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського (ДонНУЕТ), 2013. — 71 с.
У навчальному посібнику наведений теоретичний матеріал з підготовки холодильних систем до пусконалагоджувальних і ремонтних робіт, а також особливостям роботи з холодильними агентами.
Вивчивши теоретичний матеріал, студенти виконують три лабораторні роботи з трьох тем. Для перевірки знань студентів по кожній темі наведені контрольні питання, тести.
Призначено для студентів спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» і «Холодильні машини і установки» денної та заочної форм навчання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация