Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Соловйов В.М. (ред.) Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи

  • Файл формата pdf
  • размером 7,57 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Соловйов В.М. (ред.) Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи
Монографія. — Черкаси: Брама; Видавець Вовчок О.Ю., 2017. — 266 с.: укр., англ.
В монографії розглянуто сучасні підходи до моделювання та управління складними соціально-гуманітарними системами. Показано, що теорія складності може слугувати природною парадигмою створення надійних методів і продуктивних моделей. Автори акцентують увагу на той факт, що на шляху до побудови нової системи освіти Україні необхідно стимулювати розвиток інноваційної складової педагогічних технологій.
Передмова.
Cучасні підходи до моделювання складних систем.
Моделювання когнітивних процесів у соціально-гуманітарних системах.
Computer testing of operator‘s creative thinking.
Побудова профілів IRT за допомогою кусочно-лінійної регресії з вільними вузлами
Моделювання кризових явищ в соціально-економічних системах методами нелінійної динаміки.
Використання технічного аналізу при викладанні курсу «Моделювання економічної динаміки» для студентів спеціальності «Економіка».
Комп‘ютерне моделювання молекулярних систем в підготовці вчителів хімії та інформатики.
Інформаційні технології та моделювання в освіті.
Модель реалізації педагогічних умов адаптації студентів-іноземців до вивчення дисциплін природничо-математичного циклу у ВНЗ.
SageMathCloud як засіб хмарних технологій комп‘ютерно-орієнтованого навчання математичних та інформатичних дисциплін.
Теорія сучасного природничого креативного навчання: парадигма, технологія, техніка
Формування інформаційно-освітнього навчального середовища ВНЗ на основі технології «хмарних обчислень».
Оптимізація спектру інформаційних засобів супроводу навчального процесу у вищій школі.
Актуальні питання побудови системи моніторингу дистанційної освіти аграрних ВНЗ
Модель якості змішаного навчання студентів вищого аграрного закладу в процесі вивчення комп'ютерних дисциплін.
Граємо в детективів на уроках інформатики.
Особливості застосування засобів хмарного середовища SageMathCloud при навчанні майбутніх вчителів математики курсу «Диференціальні рівняння».
Моделювання та генерування системи багатоваріантних задач змістового модуля «Інтегрування функції однієї змінної».
Annotation.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация