Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Петриченко Т.В. Перша медична допомога

  • Файл формата pdf
  • размером 1,93 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Петриченко Т.В. Перша медична допомога
Підручник. — К.: ВСВ Медицина, 2010. — 272 с.
Петриченко Т.В. цааходів і практичних навичок першої долікарської медичної допомоги, яка надається середніми медичними працівниками на місці нещасного випадку, при гострих станах, транспортуванні в лікувальні заклади до прибуття лікаря.
Докладно подано теоретичний і практичний курси першої медичної допомоги.
Зокрема викладено завдання і загальні прнинципи надання першої медичної допомоги, види повязок та правила їх накладання, види і способи проведення іммобілізації і транспортування потерпілих, принципи і методи реанімації, види ран, кровотеч, ушкодження тканин, кісток, суглобів і принципи спинення кровотеч різними способами, профілактику травматичного шоку.
Дохідливо описано клінічні прояви допомого в практиці фельдшера-лаборанта (санітарного фельдшера) і медичної сестри.
За кредитно-модульною системою наведено ситуаційні задачі для самоконтролю, тести і відповіді.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями "Медико-профілактична справа" та "Лабораторна діагностика".
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация