Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Терещук О.І., Мовенко В.І. Методичні вказівки до виконання навчальної практики (з геодезії). Частина 1. Топографія

  • Файл формата djvu
  • размером 217,48 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Терещук О.І., Мовенко В.І. Методичні вказівки до виконання навчальної практики (з геодезії). Частина 1. Топографія
Методичні вказівки. — Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет (ННІБ, ЧНТУ), 2017. — 25 с.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними геодезичними приладами та методами робіт, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в виробничих умовах, вироблення потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Навчальна геодезична практика сприяє закріпленню та по-глибленню знань, які отримані студентами за час теоретичного навчання.
Для студентів І-го курсу освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» всіх форм навчання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация