Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Терещук О.І., Мовенко В.І. Геодезія. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни Геодезія (Частина І, Топографія) Складання топографічної карти

  • Файл формата djvu
  • размером 337,53 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Терещук О.І., Мовенко В.І. Геодезія. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни Геодезія (Частина І, Топографія) Складання топографічної карти
Методичні вказівки. — Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет (ННІБ ЧНТУ), 2017. — 33 с.
В курсовій роботі студенти мають виконати комплекс камеральних робіт. Мета виконання роботи - закріплення знань, отриманих на лекціях і лабораторних заняттях, а також удо-сконалення графічного оформлення топографічних карт в умовних знаках.
Для студентів І-го курсу освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» всіх форм навчання.
Вступ
Опрацювання журналу тахеометричного знімання
Складання схеми тахеометричного знімання
Розв’язування обернених геодезичних задач
Обчислення координат тахеометричного ходу.
Ув’язування перевищень тахеометричного ходу і обчислення висот станцій
Складання топографічної карти
Графічне оформлення топографічної карти і її рамки
Додаток 1. Журнал тахеометричного знімання
Додаток 2. Схема тахеометричного ходу
Додаток 3. Приклад розв’язування обернених геодезичних задач
Додаток 4. Відомість обчислення координат тахеометричного ходу
Додаток 5. Відомість обчислень висот станцій
Додаток 6. Варіанти вихідних даних
Додаток 7. План тахеометричного знімання
Додаток 8. Витяг з інструкції топографічного знімання
Додаток 9. Зразки рамки та за рамкового оформлення топографічної карти
Додаток 10. Зразок титульної сторінки курсової роботи
Додаток 11. Опис документів
Рекомендована література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация