Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ковальчук Я.О. Технологія та організація будівництва

  • Файл формата pdf
  • размером 4,36 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ковальчук Я.О. Технологія та організація будівництва
Навчальний посібник. — Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ), 2017. — 191 с.
Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”.
В посібнику розглянуті основні положення про організацію матеріально-технічного забезпечення будівельного виробництва та організацію будівельного майданчика.
Посібник розроблений згідно зі структурою курсу, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за напрямом «Будівництво» кваліфікації інженер-будівельник з експлуатаційним рівнем діяльності. Враховуючи те, що дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності, акцент зроблений на спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация