Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пирогов В.В., Філімоніхін Г.Б., Невдаха Ю.А. Теорія механізмів і машин. Частина 1

  • Файл формата djvu
  • размером 1,54 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Пирогов В.В., Філімоніхін Г.Б., Невдаха Ю.А. Теорія механізмів і машин. Частина 1
Навчальний посібник. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2017. — 88 с.
Машинобудування – основна галузь сучасної промислово розвинутої країни – визначає рівень розвитку продуктивних сил суспільства, становить фундамент технічного прогресу всіх галузей народного господарства. У свою чергу, прогрес машинобудування визначається досконалістю машин, які створюються. Тому від інженера вимагаються глибокі теоретичні знання і досвід, вміння не тільки керувати складною технікою, успішно її використовувати, але й забезпечувати її швидкий прогрес. Сучасний інженер повинен досконало володіти методами розрахунку і конструювання нових швидкохідних, автоматизованих і високопродуктивних машин. Створення нових машин базується на досягненнях багатьох фундаментальних і прикладних наук, серед яких важливе місце посідає теорія механізмів і машин. ТММ є однією з основних загальноінженерних дисциплін, що забезпечує необхідну теоретичну підготовку інженерів-механіків. Знання ТММ необхідні не тільки інженерам-конструкторам, які проектують машини, а й інженерам, що займаються їхнім виготовленням і експлуатацією. Базою ТММ є курси фізики, вищої та прикладної математики, теоретичної механіки, інженерної графіки, обчислювальної техніки та програмування. Задача курсу ТММ полягає у тому, щоб підготувати студентів до слухання курсів деталі машин, технології машинобудування, систем автоматизованого проектування, основ наукових досліджень, курсів з розрахунку і конструювання різних спеціальних машин.
Навчальний посібник може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация