Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Антонюк В.С., Тимчик Г.С., Бондаренко Ю.Ю. [та ін.] Контроль параметрів якості функціональних покриттів

  • Файл формата pdf
  • размером 6,00 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Антонюк В.С., Тимчик Г.С., Бондаренко Ю.Ю. [та ін.] Контроль параметрів якості функціональних покриттів
Монографія. — Київ. : НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. — 392 с.
В монографії систематизовані та викладені матеріали з основних методів, методик та засобів контролю параметрів якості функціональних покриттів у приладобудуванні.
Розглянуто основні механізми та принципи дії пристроїв для фізико-аналітичного визначення основних параметрів та характеристик тонких покриттів, що знайшли широке застосування у приладобудуванні. Наведені результати практичного використання методів сучасне обладнання та деякі режими та особливості дослідження функціональних покриттів.
Монографія адресується студентам, магістрам і аспірантам вищих технічних навчальних закладів освіти України, що спеціалізуються за напрямком підготовки «Приладобудування», а також може бути корисною викладачам вищих навчальних закладів, науковим співробітникам та фахівцям в галузі приладобудування.
Вступ.
Оцінка технологічних параметрів та експлуатаційних характеристик покриттів в процесі їх отримання.
Загальні відомості про вплив умов та режимів отримання тонких покриттів на їх експлуатаційні характеристики.
Методи вимірювання і контроль товщини покриттів.
Оптичні методи визначення параметрів покриттів в процесі отримання.
Список використаних джерел до розділу.
Методи контролю шорсткості та стану поверхні покриттів.
Профілографія.
Оптична мікроскопія.
Електронна мікроскопія.
Атомно-силова мікроскопія.
Список використаних джерел до розділу.
Поверхневі характеристики якості покриттів.
Твердість покриттів.
Міцність покриттів.
Трибологічні характеристики поверхонь покриттів.
Термічна стійкість та морозостійкість покриттів.
Тріщиностійкість поверхонь покриттів.
Поруватість покриттів.
Список використаних джерел до розділу.
Хімічні методи дослідження покриттів.
Гравіметричний аналіз покриття на основі.
Титриметричний аналіз покриттів.
Корозійна стійкість покриттів.
Хімічна та біологічна стійкість покриттів.
Список використаних джерел до розділу.
Фізико-хімічні методи та засоби дослідження покриттів.
Структурний аналіз покриттів.
Рентгеноструктурний аналіз.
Рентгенофлуоресцентний аналіз.
Спектральний аналіз покриттів.
Емісійний спектральний аналіз.
Атомно-абсорбційний спектральний аналіз.
Інфрачервона спектроскопія
.
Дослідження оптичних характеристик покриттів.
Віддзеркалююча здатність покриття.
Стійкість до дії інфрачервоного, світлового та ультрафіолетового випромінювання.
Стійкість покриттів до іонізуючого випромінювання.
Дослідження електромагнітних властивостей покриттів.
Електропровідність покриттів.
Стійкість покриттів до електростатичних явищ.
Магнітні властивості покриттів.
Термічний аналіз покриттів.
Диференціальний термічний аналіз.
Дериватографія.
Визначення теплопровідності покриттів.
Список використаних джерел до розділу.
Заключення.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация