Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. (укл.) Морфологія. Термінологічний словник-довідник

  • Файл формата djvu
  • размером 4,86 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. (укл.) Морфологія. Термінологічний словник-довідник
Львів, 2014. — 225 с.
Термінологічний словник-довідник рекомендований для роботи на практичних заняттях із морфології сучасної української літературної мови зі студентами-славістами, іраністами, арабістами, японістами. Подано перелік важливих для засвоєння курсу термінів за тематичним принципом, рекомендовану літературу, схеми аналізу частин мови. Поряд із традиційними визначеннями основних термінів запропоновано такі, які відображають новітні тенденції у вивченні граматичних явищ ті різні принципи класифікації частин мови.
Для студентів-філологів зі спеціальностей "слов'янські мови", "арабська мова", "перська мова", "японська мова", "літературна творчість", "прикладна лінгвістика".
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация