Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Курило Н.А. Дифузійна металізація азотованих шарів на сталях та твердих сплавах

  • Файл формата pdf
  • размером 1,25 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Курило Н.А. Дифузійна металізація азотованих шарів на сталях та твердих сплавах
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. — Національний технічний університет України “КПІ”. — Київ, 2010. — 25 с.
Науковий керівник: д.т.н., професор Хижняк В. Г.
Мета роботи: Підвищення працездатності деталей машин та інструментів за рахунок реалізації нової технології, яка складається з комбінації двох процесів: азотування в середовищі аміаку та подальшою дифузійною металізацією титаном, ванадієм та хромом за умов зниженого тиску в середовищі хлору. Дослідження фізико-хімічних умов процесів формування нових багатокомпонентних дифузійних захисних покриттів, їх фазового, хімічного складів, структури, властивостей на технічному залізі, сталях 20, 45, У8А, 9ХС, ХВГ, ШХ15, Х12М та твердих сплавах ВК8 і Т5К10.
Наукова новизна: Вперше показана можливість одержання на сталях та твердих сплавах дифузійних покриттів типу карбід - нітрид титану, ванадію, хрому комбінацією двох послідовних процесів: дифузійного азотування в середовищі аміаку та металізацією у закритому реакційному просторі за умов зниженого тиску в середовищі хлору. Уперше визначено, що внаслідок азототитанування утворюються карбід титану TiC та нітрид титану TiN, азотованадіювання - карбід ванадію V2C та нітрид ванадію VN. Азотохромування приводить до формування карбідів хрому Cr23C6 та Cr7C3 і нітриду Cr2N. Нітридний шар примикає до основи, карбідний - розміщується ззовні покриття. Встановлено, що нітридний шар є бар’єром для дифузії заліза основи в карбідну зону покриття. Таким чином, карбідний шар після комплексної обробки містить значно меншу кількість заліза порівняно з відповідним шаром після однокомпонентного насичення. Запропоновано схему формування комплексних покриттів типу карбід-нітрид насичувальних елементів. Показано, що на першому етапі дифузійної металізації попередньо азотованих сплавів формується нітридний шар, на другому - шар карбідів насичувального елемента. Товщина карбідного шару TiC контролюється підведенням вуглецю з основи, нітриду титану TiN – титаном від поверхні та азотом з основи. Зі збільшенням часу ізотермічної витримки товщина нітридного шару змінюється незначно. Встановлено, що порівняно з насиченням одним компонентом комплексна ХТО приводить до плавного зменшення твердості ззовні покриття до основи. Пористість покриттів після комплексної обробки значно менша, ніж після однокомпонентного насичення. Максимальне навантаження утворення тріщини та мінімальний показник мікрокрихкості має шар нітриду хрому Cr2N. Максимальну мікроміцність має шар Cr7C3 після хромування. Показано, що в результаті випробувань сталі У8А з комплексними покриттями на знос в умовах тертя ковзання без змащування відбувається перенесення матеріалу контртіла (сталь 65Г та Р18) на покриття біля зони безпосереднього контакту.
Практична цінність: Вставка матриці витяжного штампа зі сталі Х12М та різальних пластин ВК8 після азототитанування та азотохромування відповідно були успішно випробувані у виробничих умовах на ВАТ “СНВО ім. М. В. Фрунзе” (м. Суми). Основні результати роботи впроваджені у навчальний процес кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів Сумського державного університету як спеціальні розділи курсів “Наукові основи вибору матеріалу і прогресивних зміцнюючих технологій” і “Наукові дослідження та підготовка магістерських робіт”.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация