Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Баран П.І. Інженерна геодезія

  • Файл формата pdf
  • размером 38,32 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Баран П.І. Інженерна геодезія
Монографія. — Київ: Віпол, 2012. —618 с. : табл. 52, іл. 304. — ISBN 978-966-646-125-7.
У книзі розглядаються теоретичні та практичні проблеми інженерно-геодезичного забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації різних інженерних споруд. Викладено методи побудови планових і висотних інженерно-геодезичних мереж, описано основні принципи геодезичного забезпечення інженерно-технічних вишукувань, топографічного знімання місцевості, підземних комунікацій, трасування лінійних споруд, методи виконання аерофото-, космо- і тепловізійного знімання, лазерного сканування. Схарактеризовано точність проектування елементів споруд на топопланах, методи горизонтального і вертикального планування територій для будівництва, геодезичної підготовки проектів. Описано елементи, способи і прилади для геоде-зичних розмічувальних робіт, методи контролю форми і розмірів конструкцій споруд і технологічного обладнання. Розглядаються технологічні засади контролю зведення будівель і споруд, прокладання підземних комунікацій, автошляхів та залізниць. Висвітлено інженерно-геодезичні роботи в гідротехнічному будівництві, мосто- і тунелебудуванні, при зведенні споруд з поверхнями обертання, скульптур, теплотехнічного обладнання АЕС, науково-технічних установок. Значну увагу приділено інженерно-геодезичному моніторингу споруд, контролю стабільності пунктів опорних геодезичних мереж. Розглядаються оптимальні методи мінімізації горизонтальних та вертикальних зміщень для виправлення планово-висотного положення конструкцій споруд у процесі їх експлуатації. Коротко описано принципи організації інженерно-геодезичних робіт у відомствах і службах державного управління, вимоги до складання проектів виконання геодезичних робіт, охорони праці та організації виконавчого знімання в процесі будівництва об'єктів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация