Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Васецька Л.І., Алексєєнко Т.М. Професійне спілкування

  • Файл формата pdf
  • размером 1,18 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Васецька Л.І., Алексєєнко Т.М. Професійне спілкування
Навчальний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2011. — 159 с. укр.-англ. мов.
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів-іноземців вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (англійськомовна форма навчання). Цей посібник із самостійної роботи призначено для іноземних студентів, що одержують медичну освіту англійською мовою у ВНЗ України.
Мета видання – розвиток та вдосконалення навичок та вмінь професійної комунікації: ве-дення професійного діалогу “лікар-хворий”, професійної бесіди “лікар-батьки хворої дитини“.
Посібник складається із двох автономних частин: I частина - Діалоги «Лікар і хворий», II частина - Діалоги «Лікар - батьки хворої дитини». Першу частину складають 10 самостійних уроків, робочий зошит студента та двомовний словник-мінімум до кожного уроку. Друга частина подана 4 уроками, робочим зошитом студента і словником-мінімумом до кожного уроку. Цей посібник може використовуватися для самостійної (індивідуальної та групової) роботи студентів-іноземців, як під час аудиторних занять, так і у позаудиторний час. Навчально-методичне наповнення посібника передбачає навчання і самонавчання, контроль і самоконтроль іноземного студента у сфері навчально-професійної комунікації. Посібник призначено для студентів II – III курсу медичного факультету англомовної форми навчання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация