Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мицик Ю. (гол. упоряд.) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві XVII - XVIII ст

  • Файл формата pdf
  • размером 2,45 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Мицик Ю. (гол. упоряд.) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві XVII - XVIII ст
Головн. упор. д.і.н., проф. прот. Юрій Мицик, упорядник к.і.н. І. Синяк, к.і.н. І. Тарасенко, П. Яницька. — К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2017. — 608 с. — (Документальна спадщина монастирів Гетьманщини, Т. 3). — ISВN 978-966-0281-47-9.
У виданні представлена публікація актових документів ХVІІ—ХVІІІ ст. з унікальної збірки «книги-архіву» Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві, що нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Серед документів — королівські привілеї, гетьманські універсали, листування гетьманів, полковників, представників козацької старшини, купчі й дарчі записи, тестаменти та інші актові документи. Вони містять різноманітний матеріал з історії Церкви, історії Свято-Михайлівського Видубицького монастиря та деяких інших обителей, розкривають стан та процес розвитку монастирського землеволодіння в Україні, а також подають біографічні відомості про видатних українських діячів, розкривають різні аспекти суспільного життя того часу. Збірник документів побудовано за предметно-хронологічним принципом, містить іменний та географічний покажчики, додатки. Переважна більшість документів публікується вперше. Видання розраховане на істориків краєзнавців, культурологів, а також широке коло тих, хто цікавиться історією України.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация