Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бабак В.П. (ред.) Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем

  • Файл формата pdf
  • размером 13,17 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бабак В.П. (ред.) Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем
2-е вид., перероб. і доп. — К.: Ун-т новітніх технологій; НАУ, 2017. — 496 с. — ISBN 978-966-932-027-8.
У підручнику систематизовано викладено основні поняття та принципи побудови інформаційно-вимірювальних систем, які базуються на математичному апараті перетворення вимірювальних сигналів, технологіях вимірювань, передавання та опрацювання сигналів і даних, використанні сучасних інформаційно-комунікаційних каналів передавання інформації, методах досліджень метрологічних характеристик тощо. Наприкінці кожної глави розміщено основні висновки, запитання для самоконтролю, а також ключові слова українською та англійською мовами.
Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових і інженерно-технічних працівників, спеціалістів у галузі вимірювань.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация