Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Булгакова Н.Б., Довгодько Т.І., Диченко Т.В., Чайченко Н.Н. Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців

  • Файл формата pdf
  • размером 4,05 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Булгакова Н.Б., Довгодько Т.І., Диченко Т.В., Чайченко Н.Н. Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців
Суми: Сумський державний університет, 2017. – 286 с.
Передмова.
Загальна характеристика пропедевтичної освіти іноземних громадян.
Особливості пропедевтичної підготовки іноземних студентів у сучасних умовах.
Роль та цілі сучасної довузівської підготовки. Загальнонаукова готовність іноземних громадян до подальшого навчання у ВНЗ.
Складові загальнонаукової готовності іноземних студентів.
Процес адаптації іноземних студентів на підготовчому факультеті. Особливості формування інтернаціональних груп.
Урахування психолого-педагогічних чинників у процесі пропедевтичного викладання загальнонаукових дисциплін.
Психолого-педагогічні фактори формування мотиваційної сфери іноземних студентів у процесі навчання.
Список літератури.
Технологія навчально-пізнавального процесу іноземних студентів на етапі довузівської підготовки.
Організація та забезпечення навчального процесу.
Вибір методів навчання під час формування предметних знань із загальнонаукових дисциплін.
Інтерактивне формування предметних знань із загальнонаукових дисциплін.
Інноваційні технології навчання.
Технологія адаптивної системи навчання.
Контроль та управління процесом навчання.
Список літератури.
Формування предметних знань під час вивчення загальнонаукових дисциплін іноземними студентами (практичні поради).
Приклади вступного курсу.
Згорнута форма подання інформації.
Використання інтерактивних технологій.
Види, форми і методи контролю.
Методи оптимізації процесу навчання.
Приклади дидактичних ігор.
Список літератури.
Додаток А.
Додаток Б.
Предметний покажчик хімічних термінів, понять та законів.
Chemical Terms, Notions, Lows.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация