Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис

  • Файл формата djvu
  • размером 26,11 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис
Донецьк: БАО, 2011. — 992 с.
У виданні вичерпно розглянуто особливості граматичного ладу української мови. З’ясовано систему і структуру морфологічних категорій, проаналізовано їх внутрішньореченнєву навантаженість, простежено формально-граматичну і семантичну корелятивність / некорелятивність дієслівних категорій, охарактеризовано рівні граматичних категорій дієслова та імені, встановлено статус і прокоментовано особливості граматичної категорії валентності дієслова. Розглянуто типологію синтаксичних зв’язків, визначено закономірності вияву семантико-синтаксичних відношень, з’ясовано напрями взаємодії між основними синтаксичними і морфологічними одиницями і класами слів. Окреслено чинники кваліфікації синтаксичних і морфологічних одиниць.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация