Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Онда В.І. (укл.) Внутрішня балістика

  • Файл формата djvu
  • размером 2,08 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Онда В.І. (укл.) Внутрішня балістика
Конспект лекцій. — Суми: Сумський державний університет Шосткинський інститут (СумДУ), 2018. — 134 с.
Кафедра xiмiчнoi технологiї високомолекулярних сполук, Шосткинський інститут — Сумський державний університет. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Програма розрахована на вивчення:
основних закономірностей процесу вогнепального метання, що відбувається в середині ствола;
на створення правильних уявлень про роботу порохових газів при вимушеному переміщенні снаряда по каналу ствола;
на ознайомлення із сучасними прийомами проектування метальних порохових зарядів за типовим завданням створення стрілецької та артилерійської зброї.
Короткі відомості з історії розвитку вибухових речовин і внутрiшньої балiстики
Відомості з історії винаходу і застосування вибухових речовин
Відомості з історії розвитку внутрішньої балістики
Позначення, прийняті у внутрішній балістики
Терміни та концептуальні положення внутрішньої балістики
Основні терміни
Основні особливості пострілу зі сгвольної зброї
Конктрукція вогнепальної зброї
Порох та його характеристики
Класифікація вибухових речовин
Фізико-хімічні характеристики порохів
Балiстичнi характристики порохів
Щільність заряджання. Гравіметрична щільність
Характеристки форми
Основні фази процесу горіння пороху
Закони горіння пороху й утворення газів
Закони горіння пороху
Закон швидкості горіння пороху
Швидкість газоутворення
Зв'язок між геметрією пороху і утворенням газів
Двучленні залежності для порохів дегресивної форми
Особливості горіння порохів прогресивної форми
Фізичний закон горіння пороху
Застосування дослідної характеристики Г для аналізу горіння порохів
Горіння пороху в постійному об'ємі
Манометрична бомба
Горіння пороху в постійному об'ємі
Зв'язок між тиском і умовами заряджання при згорянні пороху в постійному об'ємі
Загальна формула піростатики
Облiк впливу запалника на тиск газів
Облік теплообміну в бомбі В'єля
Балістiчний аналіз порохів за експериментами в манометричній бомбі
Фiзичні основи явища пострілу до вильоту снаряда з каналу ствола
Поняття про наведену довжнну камори
Періоди явища пострілу
Рівняння балансу енергії при пострілi
Рівняння стану порохоши газів для змінного об'єму
Основні енергетичні характеристики пострілу
Вираз для коефіцієнта фіктивності маси снаряда
Основні задачі внутрішньої балістики i методи їх рішення
Задачі внутрішньої балістики
Методи розв'язання прямої задачі внутрішньої балістики
Аналітiчний метод рішення ОЗВБ
Числений метод рішення ОЗВБ
Експериментальна балiстика. Методи балістичних вимірів
Значення експериментальних досліджень у балістиці
Зміст експериметальної балістики
Вимір тиску порохових газів
Вимір швидкості снаряда
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация