Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Концевой А.Л. Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив: технологія і алгоритми розрахунків виробництва нітратної кислоти

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 218 с.
У посібнику надано опис технологічних схем виробництва неконцентрованої нітратної кислоти. Запропоновано алгоритми розрахунків окремих стадій, процесів і апаратів у відповідності з технологічною схемою. Передбачається реалізація алгоритмів в середовищах Excel, MathCad або Visual basic for applications. Для полегшення створення власної програми наводиться контрольний розрахунок. Саме поєднання знань і умінь з технології зв’язаного азоту та програмування сприятиме кращому засвоєнню дисципліни та якісному виконанню курсової роботи.
В посібнику використано несистемні одиниці виміру температури і тиску через їх широке застосування у розрахункових формулах 20 сторіччя та на практиці, зокрема, в цехах виробництва нітратної кислоти.
Посібник буде корисним студентам при вивченні кредитного модулю, «Хімічна технологія неорганічних речовин 2. Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив», виконанні курсової роботи і дипломного бакалаврського проекту.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация