Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Любич О.Й., Пчелінцев В.О Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Любич О.Й., Пчелінцев В.О Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів
Навчальний посібник. — Суми: СумДУ, 2009. — 226 с. — ISBN 978-966-657-255-7.
У посібнику комплексно подано розділи, які вміщують фізичну суть металургійних основ кольорових і рідкоземельних металів, висвітлено металургійні технології виробництва кольорових і рідкоземельних металів. Описано технології підготовки руд до плавки і проведення процесів переплавки. Викладено фізико-хімічні процеси, які проходять при отриманні кольорових і рідкоземельних металів, металургійне устаткування, а також економічні проблеми металургійного виробництва.
Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання за фахом «Прикладне матеріалознавство».
Вступ.
Основи металургії
Властивості металів.
Способи отримання металів.
Продукти металургійного виробництва.
Основні технологічні процеси.
Металургійне паливо.
Вогнетривкі матеріали.
Вимоги до металургійного процесу і його структури.
Фізико-металургійні основи легких металів
Фізико-металургійні основи алюмінію.
Фізико-металургійні основи титану.
Фізико-металургійні основи магнію.
Фізико-металургійні основи виробництва важких металів
Фізико-металургійні основи виробництва міді.
Фізико-металургійні основи виробництва нікелю.
Фізико-металургійні основи виробництва свинцю.
Фізико-металургійні основи виробництва цинку.
Фізико-металургійні основи отримання молібдену.
Фізико-металургійні основи отримання ніобію.
Благородні метали
Хіміко-фізичні властивості золота.
Фізичні і хімічні властивості срібла.
Фізико-металургійні основи платини.
Рідкоземельні метали
Лантан і лантаноїди.
Актиній і актиноїди.
Вплив кольорової металургії на екологію
Кольорова металургія та її продукція.
Екологічна оцінка виробництва і використання матеріалів.
Законодавча база охорони навколишнього середовища.
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация