Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Макарчук С. Писемні джерела з історії України

  • Файл формата pdf
  • размером 11,54 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Макарчук С. Писемні джерела з історії України
Курс лекцій. Рецензенти В.І. Наулко, О.Я. Мацюк. — Львів: Світ, 1999. — 352 c. — ISBN 966-603-060-8.
Ця книга — плід багаторічної «праці відомого українського історика, професора Степана Арсентійовича Макарчука. У ній в хронологічній послідовності та за видовими ознаками аналізуються писемні джерела з історії України від найдавніших часів до наших днів у тому числі твори античних, візантійських», західноєвропейських авторів, літописи публічні й приватні актові матеріали X - XVII ст., статистично-топографічні описи, мемуарна література вітчизняних і зарубіжних авторів, періодика, літературні й діловодні документи державних установ, нормативні діловодні документи політичних партій новітнього часу. Подаються відомості про найважливіші археографічні українські, російські та польські видання державні сховища джерел.
Для наукових працівників, викладачів, істориків, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.
Від автора
Предмет джерелознавства
Визначення джерелознавства
Класифікація історичних джерел
Деякі принципи роботи дослілника над джерелами
Основні сховища історичних джерел
Епіграфічні пам'ятки та писемні джерела зарубіжного походження з історії України найдавнішого часу
Епіграфічні пам'ятки
Відомості про населення на території України у творах давньогрецьких авторів
Писемні пам'ятки' візантійських та західноєвропейських авторів про Русь VI- XI ст.
Арабські автори про Русь
Давньоруське літописання
Культурне середовище давньоруського літописання
Повість минулих літ. Редакції, списки і протографи
Київський літопис
Галицько-Волинський літопис
Північноруське літописання та його зв'язок' з південноруським
Актові джерела давньоруського часу
Руська Правда як пам'ятка права. Редакція, списки, композиція і зміст Короткої Руської Правди
Походження та списки Розширеної Правди та Скороченої Правди
Інші актові матеріали X- XV ст. Класифікація і форми актових матеріалів
Джерела з історії України XII - XVI ст. Польського і Литовського походження
Давні польські хроністи які писали про Україну XII XVI ст. Визначення джерелознавства
Польські та литовські акти загальнодержавного значення
Коронна і Литовська метрики. Документи з історії України в польських архівах
Польські видання актових і діловодних матеріалів
Актові та діловодні джерела XVII - XVIII ст.
Актові та діловодні документи з доби Козацької держави ( документи Б. Хмельницького, гетьманські універсали XVII-XVIII ст., царські актові матеріали, правові пам'ятки XVIII ст., кампути і ревізії, матеріали Генерального слідства про маєтності, Румянцевський опис)
Археографічні видання давніх джерел в ХІХ- ХХ ст.
Літературні твори, пам'ятки' публіцистики, агіографічна література
Видатні літературно-публіцистичні твори ХІ-XV ст.
Агіографічна література
Літературно-публіцистичні твори XV початку XVII ст.
Полемічні твори
Пізнє українське і білоруське літописання XV- XVIII ст.
Українські та білоруські літописи XV- XVII ст.
Історичні твори XVII ст. Хроніка Феодосія Сафоновича та Синопсис
Козацькі літописи XVIII ст.
Про літературно-художні твори епохи
Матеріали з джерел іноземного походження про Україну XV- XVIII ст.
Джерелознавчі особливості творів іноземців які писали про Україну
Найважливіші мемуарні та історичні твори іноземців про Україну, написані до першої половини XVII ст.
Опис України Гійома Лавассера де Боплана
Визвольна війна середини XVII ст. та Україна часу козацької державності в оцінці іноземців
Актові та діловодні документа російських та австрійських органів державного управління XVIII- початку ХХ ст.
Російські органи державного управління
Розвиток австро-угорських органів державного управління на західноукраїнських землях
Різновиди законодавчих актів. Кодифікаційно видавнича робота
Види діловодних документів державних адміністративних органів. Документи судочинства
Діловодство поміщицьких маєтків та капіталістичних підприємств
Політичні твори і публіцистика XVIII першої половини ХІХ ст. Книга буття українського народу
Українські вчені та публіцисти XVIII ст. на російській службі
Революційні організації в російському війську в Україні та їх програмно-політичні документи
Кирило-Мефодіївське товариство. Книга буття українського народу
Політичні докумети Головної Руської Ради періоду революції 1848 р. Слово перестороги В. Подолинського
Закарпатські публіцисти
Описові твори кінця XVIII початку ХХ ст. як історичні джерела
Описи намісництв України останньої чверті XVIII ст. Описи 1871 р. виконані на чолі з А. Милорадовичем, опис Чернігівського намісництва А. Шафонського. Описи Харківського намісництва. Описи Київського намісництва
Статистико-топографічні, військово-топографічні та інші описові твори про Україну ХІХ початку ХХ ст.
Описи і описові матеріали західноукраїнських земель Иосифінська і Францисканська метрики
Документи політичних партій і організацій другої половини ХІХ першої третини ХХ ст.
Програми та інші матеріали народницьких організацій
Документи більшовицької партії і КПЗУ
Українські національно-демократичні та націоналістичні партії кінця ХІХ першої третини ХХ ст., їх нормативні та діловодні документи
Статистичні джерела другої половини ХІХ першої половини ХХ ст.
Специфіка статистичних джерел
Переписи населення як основне джерело до вивчення демографічних процесів
Економічна статистика
Про особливості економічної статистики радянського часу
Періодика як вид історичних джерел
Принципи класифікації періодичних видань
Найдавніші зарубіжні періодичні видання про Україну та українська преса другої половини XVIII- ХІХ ст.
Національна періодика в підросійській Україні на початку ХХ ст.
Преса Галичини, Західної України, Буковини і Закарпаття у 1900- 1939 рр.
Особливості класифікації та змісту преси радянського часу
Мемуари як історичне джерело
Особливості мемуарних джерел
Класифікація мемуарів за жанрами
Класифікація мемуарів за соціальним становищем авторів
Класифікація мемуарів за тематико-хронологічним принципом
Законодавчі документи українських національних державних утворень 1917- 1923 рр.
Актові документи Центральної Ради
Акти української держави гетьманського правління
Державотворчість ЗУНР та УНР. Директорія
Актові документи західноукраїнських державних утворень 1938-1941 рр.
Правове поле України у складі СРСР. Державотворчі акти незалежної України
Конституційні акти та розвиток системи державного управління Української РСР у 1919-1991 рр.
Державотворче законодавчтво незалежної України
Післяслово
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация