Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вакарюк Л.О., Панцьо С. Є. Український словотвір у термінах. Словник-довідник

  • Файл формата djvu
  • размером 2,63 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Вакарюк Л.О., Панцьо С. Є. Український словотвір у термінах. Словник-довідник
Тернопіль: Джура, 2007. — 260 с.
У словнику-довіднику представлено у максимально повному обсязі терміносистему одного з рівнів української мови — словотвору. Реєстр охоплює як найуживаніші, так і новаторські терміни сучасного мовознавства, які добиралися із найбільш авторитетних словникових видань та наукових праць з проблем дериватології. Пропонований словник охоплює близько 1500 реєстрових одиниць. У словнику-довіднику подаються як структурні варіанти багатослівних термінів, так і синонімічні терміни. Дефінітивна частина включає авторське тлумачення термінів, а також цитування визначень з використаних джерел. Окрім того, словникова стаття супроводжується обов'язковим ілюстративним матеріалом і короткою етимологічною довідкою. Заслуговує на увагу той факт, що в словнику репрезентовано і нові терміни, які з'явилися в мові останнім часом. Такий підхід до укладання словника дозволяє продемонструвати все багатство та розмаїття терміносистеми українського словотвору, а також рівень розвитку словотвірної науки на сучасному етапі.
Довідник орієнтований на студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів, учителів-словесників загальноосвітніх шкіл, коледжів, усіх, кого цікавить дериватологія.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация