Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Корпанюк Микола. Слово. Хрест. Шабля (українське монастирсько-церковне, релігійне, світське крайове літописання XVI-XVIII століть, компіляція козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище)

  • Файл формата pdf
  • размером 85,77 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Корпанюк Микола. Слово. Хрест. Шабля (українське монастирсько-церковне, релігійне, світське крайове літописання XVI-XVIII століть, компіляція козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище)
Київ: Смолоскип, 2005. — 907 с.
Монографія є першим науковим літературознавчим дослідженням великого пласта національної культури, створеної давньою українською, польською, латинською, російською мовами, яка розвивалася на всьому українському просторі — від Попраду до Дону — і впливала на розвиток духовності нації, оберігала її від денаціоналізації.
Різнобічно аналізуючи тематику, проблематику, художній світ пам’яток, автор доводить, що різноконфесійне українське духівництво, козацька старшина, сільські та містечкові літописці свідомо дбали про розвиток культури як основного засобу збереження національної самобутності в умовах політичної залежності, сприяли формуванню визвольних, державотворчих процесів в Україні та їх відродженню після нової втрати державності у XVIII ст.
Автор праці обґрунтовує особливості розвитку крайового літописання, як комплексного синтетичного жанру, на засадах гуманістичної, класицистичної, барокової та просвітницької естетики, етики, національних літературних традицій та ідеології.
Монографія розрахована на фахівців-медієвістів та широке читацьке коло.
Від автора
Вступ
Розділ перший
Тематика і проблематика
монастирсько-церковних літописів
Місце творчості духівництва в суспільному житті України XVI-XVIII ст
Обґрунтування потреби створення літописів
Будівництво монастирів, церков і їхня господарська діяльність
Доля духовних скарбів
Природні явища, стихійні біди та їх наслідки
Церковне життя
Завоювання України чужинцями
Козацько-селянські повстання і війни
Життя та державницькі справи чужинців
Образ людини в монастирсько-
церковних літописах
Проблематика монастирсько-церковного літописання
Проблема національної самосвідомості народу
Проблеми воїнських справ
Проблеми воїнських справ сусідніх народів
Проблема волі
Проблеми слави/неслави, ганьби
Проблеми ідеалів
Проблема етнічної самосвідомості
Проблема трактування героя твору
Проблема виховання національного
патріотизму
Проблема праці та майнового
збагачення
Проблема зв’язку людини зі суспільством
Проблема самоповаги
Проблеми любови та ненависті
Проблема державності України
Проблема ворога і спільника
Проблема катарсису
Проблема образів
Проблема створення образу-
ідеологеми історичної пам’яті
Проблема образу літописця
Проблема художнього часу та художнього простору
Проблема мови
Проблема жанру
Тематика і проблематика світських крайових, родинних літописів і козацьких літописних компіляцій і щоденників 471
Тема розуміння національної історії та походження козацтва
Тема внутрішнього життя України XIV- XVIII ст. передумови виходу та вихід на історичну арену козацтва
Тема запорізького козацтва
Тема реєстрового козацтва до Хмельниччини
Тема Національно-Визвольної війни
Тема громадянської війни (Руїни) та її наслідків
Тема господарської діяльності козацтва
Тема приватного життя козацького стану
Теми віри, церковного й культурного життя
Тема героїв творів
Проблематика світських крайових літописів і козацьких літописних компіляцій ХѴІ-ХѴІІІ ст.
Проблема державності України
Проблема геноцидів
Проблеми повстань, бунтів, розбійництва, найманства
Проблеми свободи і волі
Проблеми ворогів і спільників козацтва
Проблеми національного характеру, козацької станової самосвідомості
Проблема образів та ідеалів
Особливості стилю крайових монастирсько-церковних і світських літописів, козацьких літописних компіляцій XVIII ст
Висновки
Список аналізованих літописів
Список скорочень
Іменний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация