Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кокшарова С.М. Податки в Україні

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
СІРА, 2005. — 343 с.
Навчальний посібник із курсу «Податки в Україні» передбачено програмою сертифікації Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України спільно з Міжнародною радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів. Мета навчального посібника - допомогти систематизувати знання щодо: порядку визначення об’єктів оподаткування; нарахування сум податків, зборів, платежів при альтернативних системах оподаткування, передбачених законодавством України; джерел та термінів сплати податків; можливостей використання пільг, спеціальних режимів оподаткування. Навчальний посібник, підготовлений на основі діючого законодавства України станом на 1 січня 2005 року. В усіх розділах посібника автор прагнув урахувати зміни, які сталися у законодавчо-нормативному забезпеченні фінансово – господарської діяльності підприємств. У посібнику, з метою більш активного засвоєння матеріалу використано структурно-логічні схеми, питання для самоконтролю, приклади, тести, задачі.
Зміст
Передмова
Теоретичні й організаційні основи податкової системи України
Основи побудови податкової системи України
Функції та класифікація податків
Державна податкова служба України, Ії завдання та функції
Адміністрування податкових зобов’язань
Контролюючі органи з питань оподаткування та їх компетенція
Податкові зобов’язання та методи їх визначення
Узгодження податкових зобов’язань та оскарження рішень податкових органів
Податкова застава
Податкова звітність та строки її подання
Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства
Податок на додану вартість
Платники та об’єкти оподаткування ПДВ
База оподаткування ПДВ
Пільги та ставки з податку на додану вартість. Звітні періоди
Порядок обчислення податкових зобов’язань та податкового кредиту
Види бюджетного відшкодування ПДВ
Особливості оподаткування експортних операцій
Особливості оподаткування операцій з імпорту товарів, робіт та послуг
Правила ведення податкового обліку
Методика складання звітності з податку на додану вартість
Спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість
Акцизний збір
Платники акцизного збору
Об’єкти оподаткування та ставки акцизного збору
Порядок обчислення та сплати до бюджету акцизного збору
Порядок складання розрахунку акцизного збору
Мито
Платники та об’єкт оподаткування митом
Методи визначення митної вартості товару
Фактори ризику визначення митної вартості товарів
Податок на прибуток підприємств
Облік валових доходів
Облік валових витрат
Облік амортизації основних фондів та нематеріальних активів
Визначення показника прибутку, що підлягає оподаткуванню
Оподаткування операцій особливого виду
Операції в іноземній валюті
Операції з пов’язаними особами
Торгівля цінними паперами
Дивіденди
Операції з борговими вимогами та зобов'язаннями
Довгострокові контракти
Оподаткування неприбуткових організацій
Оподаткування страхової діяльності
Оподаткування доходів нерезидентів
Безнадійна заборгованість
Облік приросту (убутку) балансової вартості запасів
Правила ведення податкового обліку
Податок з доходів фізичних осіб
Принципи оподаткування доходів фізичних осіб
Загальний оподатковуваний дохід
Ставки податку
Оподаткування окремих видів доходу
Заробітна плата
Доходи отримані від надання нерухомого майна в оренду
Доходи отримані у вигляді процентів
Дивіденди
Роялті
Оподаткування виграшів та призів
Інвестиційний прибуток
Благодійна допомога
Доходи, отримані за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного страхування
Проценти за іпотечним кредитом
Оподаткування іноземних доходів
Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами
Суми на відрядження та під звіт
Доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна
Дарування та подарунки
Податковий кредит
Податкові соціальні пільги
Податкові агенти
Оподаткування доходів приватних підприємців
Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету
Звітність за податком з доходів фізичних осіб
Внески до державних цільових фондів
Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Внески на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і затратами, зумовленими народженням і похованням
Внески на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Внески на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Спрощена система оподактування
Єдиний податок
Фіксований сільськогосподарський податок
Фіксований податок
Місцеві податки і збори. Інші податкові платежі
Місцеві податки і збори
Комунальний податок
Податок з реклами
Ринковий збір
Збір за припаркування автотранспорту
Курортний збір
Збір за участь у бігах на іподромі
Збір за виграш у бігах на іподромі
Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі
Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей
Збір за видачу ордера на квартиру
Збір за право використання місцевої символіки
Збір за право проведення кіно- і телезйомок
Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі
Збір з власників собак
Інші податкові платежі до бюджету
Державне мито
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
Податок на промисел
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
Плата (податок) за землю
Збір за проведення гастрольних заходів
Платежі за ресурси
Збір за використання радіочастотного ресурсу
Платежі за використання природних ресурсів
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
Плата за спеціальне використання водних ресурсів
Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
Збір до фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Податкове планування на підприємстві
Сутність та необхідність податкового планування
Методи податкового планування
Основна література
додаткова література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация