Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мазур В.І., Куцова В.З., Ковзель М.А., Носко О.А. Сплави на основі заліза

  • Файл формата pdf
  • размером 8,46 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Мазур В.І., Куцова В.З., Ковзель М.А., Носко О.А. Сплави на основі заліза
Підручник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 500 с.
Викладені важливі розділи дисципліни «Сплави на основі заліза», що складають невід’ємну частину сучасної освіти та застосовуються в інженерії, в постановці та вирішенні прикладних технічних завдань.
Призначений для студентів спеціальностей: 7.05040304, 8.05040304 – металознавство, 7.05040301, 8.05040301 – прикладне матеріалознавство, а також може використовуватися студентами інших спеціальностей.
Основні поняття термодинаміки
Термодинамічна система.
Фаза.
Компонент.
Термодинамічні параметри стану системи.
Термодинамічний потенціал системи.
Хімічний потенціал атомів компонентів.
Рівновага в гетерогенній системі.
Правило фаз Гіббса.
Фазовий простір Гіббса.
Аналіз діаграм фазових рівноваг у подвійних системах
Діаграми стану з необмеженою розчинністю компонентів у твердій і рідкій фазах

Двокомпонентна система.
Діаграми фазових рівноваг в системах з обмеженою розчинністю компонентів у твердих фазах
Діаграма стану з евтектичною рівновагою фаз.
Діаграма стану з перитектичною рівновагою фаз.
Діаграми стану з поліморфізмом компонентів
Однокомпонентна система.
Двокомпонентна діаграма стану з поліморфізмом одного компоненту.
Діаграма стану з евтектоїдною рівновагою фаз.
Діаграми стану з проміжними фазами
Будова евтектики в системі Fe-C (метастабільна рівновага)

Компоненти, фази і діаграми стану залізовуглецевих сплавів
Основні компоненти термодинамічної системи залізо - вуглець

Термодинамічна система залізо.
Термодинамічна система вуглець (карбон).
Термодинамічна система Fe-C
Компоненти.
Основні фази.
Фазові рівноваги в системі Fe-C
Формування структури в сталях при кристалізації і охолодженні в твердому стані
Кристалізація сталі.
Формування структур в доевтектоїдних сталях при повільному охолодженні після кристалізації
Поліморфне перетворення в доевтектоїдних сталях

Евтектоїдне перетворення аустеніту.
Використання доевтектоїдних сталей.
Формування структур заевтектоїдних сталей
Особливі структури сталей

Формування структури в чавунах при кристалізації і охолодженні у твердому стані
Сірі чавуни

Будова кристалів графіту.
Будова кристалів аустеніту.
Кристалізація первинного аустеніту.
Кристалізація первинного графіту.
Евтектична кристалізація сірих чавунів.
Утворення вторинного графіту.
Евтектоїдне перетворення аустеніту в сірих чавунах.
Білі чавуни
Доевтектичні білі чавуни.
Заевтектичні білі чавуни.
Кристалізація евтектики білих чавунів.
Будова евтектики в системі fe-c (метастабільна рівновага).
Виділення вторинного цементиту при охолодженні білих чавунів в твердому стані.
Евтектоїдне перетворення первинного і евтектичного аустеніту в білих чавунах.
Вплив структури білих чавунів на механічні властивості відливки білих чавунів.
Половинчасті чавуни
Ковкі чавуни

Вплив домішок, деформації, умов нагріву і охолодження на будову Fе-C сплавів
Вплив на структуру і властивості сталей і чавунів звичайних домішок, легуючих елементів і модифікаторів
Вплив пластичної деформації на структуру і властивості Fe-C сплавів
Термічна обробка сплавів Fe-C

Класифікація видів термічної обробки.
Фазові перетворення, структурні зміни та зміна властивостей при термічній обробці сплавів Fe-C.
Відпал другого роду.
Відпал чавунів.
Утворення аустеніту при нагріванні. Механізм і кінетика аустенітизації.
Процеси розпаду переохолодженого аустеніту.
Гартування.
Бейнітне перетворення.
Старіння і відпуск.
Хіміко-термічна обробка (ХТО).
Будова і властивості термічно оброблених сталей і чавунів
Cтруктурні зміни при навуглецюванні і зневуглецюванні Fe-C сплавів.
Література
Додатки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация