Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Соціум. Альманах соціальної історії. Випуск 9

  • Файл формата pdf
  • размером 14,42 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Соціум. Альманах соціальної історії. Випуск 9
К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 404 с.
Соціальні групи та соціальна мобільність
Андрій Заяць. Міщани поміж Литовськими Статутами і практикою життя
Сергій Горін. Мобільність ченців волинських монастирів у першій половині XVII ст.
Максим Яременко. Річпосполитська шляхта у Києво-Могилянській академії XVIII ст.
Ігор Сердюк. Населення літнього віку у містах Гетьманщини (за даними Румянцевського опису 1765–1769 рр.)
Історична конфліктологія
Tomasz Kempa. Konflikt między kanclerzem Janem Zamoyskim a książętami Ostrogskimi i jego wpływ na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku
Микола Крикун, Олекса Піддубняк. Волинський маєток Лаврина Пісочинського (придбання села Кунева і захист права власності на нього)
Володимир Собчук. Суперечки Сенют і Ярмолинських за маєтки наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст.
Володимир Пришляк. Козацький Гетьманат часів Данила Апостола: протиріччя між гетьманською та імперською системами влади
Ігор Скочиляс. Брацлавський територіальний конфлікт 1747–1754 рр.: правові аргументи, еклезіальні й соціальні практики впорядкування»
географічного простору та історична пам’ять
Юрій Волошин. Конфлікти в Полтаві другої половини XVIIІ ст.: зміст, характер, мова
Історична біографістика
Наталія Білоус. Павел Пачинський – київський намісник та вірний слуга воєводи Томаша Замойського (у світлі листування 1619–1626 рр.)
Тетяна Кузик. «Лучше голове, нежели хвостам служить»? Іван Чугуївець: військовий писар і колезький асесор
Історія уявлень та ідей
Юрий Писаренко. «Зрение» и «слепота» как социальные символы
Наталя Старченко. Судова риторика як вияв цінностей волинської шляхти кінця XVI ст. (на прикладі справи про вбивство Балтазара Гнівоша з Олексова)
Adam Moniuszko. Iuramentum corporale praestitit. Przyczynek do badań nad przysięgą dowodową w koronnym procesie ziemskim u schyłku XVI stulecia
Оксана Романова. «Боже неблагословіння» чи вигідне одруження? Штрихи до ціннісних пріоритетів козацької старшини XVIII ст.
Катерина Диса. Історія сексуальності ранньомодерної доби: уявлення і дискусії на зламі XX і XXI століть
Відомості про авторів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация