Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Будзар М., Ковальов Є. (упоряд.) Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…: листи Григорія Ґалаґана до дружини

  • Файл формата pdf
  • размером 3,86 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Будзар М., Ковальов Є. (упоряд.) Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал : листи Григорія Ґалаґана до дружини
К.: Вид-во ФОП Антоненко Л.І. «Streamline», 2017. — 136 с. — (З «Ґалаґанівського архіву»). — ISBN 978-966-97457-4-3.
У публікації репрезентовано комплекс листів з багаторічного листування Григорія Ґалаґана (1819—1888), одного з найпомітніших представників дворянства Лівобережної України XIX ст., великого землевласника, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча, з дружиною, Катериною Ґалаґан, уродженою Кочубей (1826—1896). 32 листи, пронумеровані автором власноруч, охоплюють першу половину 1858 р., коли Г. Ґалаґан долучився до розробки селянської реформи в Російській імперії. Листи утворюють епістолярний цикл значної змістовної ваги. Його провідна тема – участь автора у заходах із підготовки «емансипації селян» — доповнюється відомостями про функціонування кількох взаємопов’язаних соціально-комунікативних мереж, визначених громадсько-політичною діяльністю, соціокультурними пріоритетами, родинними та господарськими контактами автора. Для фахівців у царині гуманітарних наук, а також для широкого кола поціновувачів вітчизняної історико-культурної спадщини.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация