Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дмитрова Людмила. З історії всесвітнього театру

  • Файл формата pdf
  • размером 193,33 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дмитрова Людмила. З історії всесвітнього театру
Підручник [Факсимільне видання: Підручна книга / за ред. і з вступ. заувагами проф. О. Білецького. — Київ: Державне видавництво України, 1929]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 472 с.
Факсимільне видання підручної книги «З історії всесвітнього театру» Людмили Дмитрової (1890–1986) кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка адресує насамперед театрознавцям і культурологам. Мета перевидання – дати читачеві змогу усвідомити точку відліку у зародженні української театрознавчої науки, найкращі представники якої у 30-х роках XX ст. були піддані репресіям. Нелегкої долі зазнавали навіть книги, зокрема, праця Людмили Дмитрової. Авторка видала її 1929 р. з присвятою народному артистові України Лесеві Курбасу, репресованому 1933 р. і розстріляному 1937 р. Книгу одразу вилучили з бібліотек і наукового обігу.
Праця Людмили Дмитрової цікава під кількома оглядами – методологічним, історіографічним, термінологічним, рівно ж і під мовним оглядом.
Шановний читач може поглянути на неї і критичним оком, але на сьогодні це єдиний посібник, написаний українською мовою, який певною мірою може допомогти у викладанні та вивченні історії зарубіжного театру. Хочемо вірити, що ця перша українська підручна книга викличе у молодих науковців бажання до створення інноваційних праць з історії світового та національного театрів.
Передмова.
Походження театру й соціяльна функція мистецтва.
Позалітературні форми театру.
Театр народів Сходу.
Античний театр Европи.
Новий европейський театр від доби феодалізму до доби панування промислового капіталу.
Загальні риси найновішого театру Европи від доби промислового капіталу до пролетарської революції.
Додаток.
Загальні риси історії розвитку оперової форми.
Матеріяли, що з них користався складач
.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация