Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гошилик В.Б. Лінгвокраїнознавство

  • Файл формата pdf
  • размером 625,63 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гошилик В.Б. Лінгвокраїнознавство
Івано-Франківськ : ПНУ, 2007. — 64 c.
Посібник складено відповідно до програмових вимог.
Посібник охоплює більшість основних теоретичних питань лінгвокраїнознавства як актуальної на сучасному етапі розвитку людства мовознавчої дисципліни і складається з чотирьох розділів, у яких читачеві запропоновано узагальнення нового бачення мови як засобу мужкультурного спілкування, проілюстроване багатим теоретичним матеріалом довідкогового характеру.
Посібник має на меті допомогти студентам закріпити набуті ними під час лекцій фахові знання, розвинути у них навички самостійної роботи з науковою літературою. Посібник стане у пригоді викладачам іноземних мов, теорії та практики перекладу, усім, хто прагне долучитися до скарбниці сучасних мовознавчих теорій.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация