Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Наука і освіта у краєзнавчому вимірі

  • Файл формата pdf
  • размером 911,20 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Наука і освіта у краєзнавчому вимірі
Матеріали XXХІІ Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених Секція «Археологія та краєзнавство». — Київ, 2014. — 52 с.
Зміст:
Білокудря О. Прикраси скіфських амазонок степової України IV ст. до н. е.
Володарець-Урбанович Я. До методики вивчення поширення гончарної кераміки пастирського та канцлерського типів
Голик А. Археологічні розвідки північного узбережжя азовського моря в середині ХХ ст.
Горбаненко С. Археологія як метод дослідження історичної спадщини та її потенційні інформативні можливості
Гречко Д. Об этнодифференцирующих признаках погребений Лесостепи раннескифского времени
Домнич І. Роль археології в туризмі
Зміївська А. Поховальні сосуди в кремаційних похованнях Красногірського біритуального могильника
Жигола В. Рови укріплень Старокиївської гори у другій половині XVII ст.
Калашникова О. Сосуды-хранилища из участка Б поселения Войтенки 1 (по материалам раскопок 2011—2013 гг.)
Каплієнко В. Археологічні вироби з бронзи з розкопок Верхньосалтівського могильника 1946—1948 рр., питання збереження в фондах МАЕСУ
Квітковський В. Багатошарове селище в уроч. Печенізька Дача
Костева Ю., Суханов Е. Типология и относительная хронология украшений Ржевского могильника салтово-маяцкой культуры
Котенко В. Дослідження давньої кераміки в археологічних та краєзнавчих студіях у 1918—1924 рр.
Немцев С. К вопросу о необходимости разработки относительной хронологии античного импорта в эпоху поздней класики — раннего эллинизма в регион Северного Причерноморья
Панченко К. Дослідження скіфських пам’яток Н.М. Бокій на Кіровоградщині
Пеляшенко К. Історія дослідження Циркунівського городища
Пуголовок Ю. Графічна фіксація глиняних виробів: сучасний археологічний рисунок в Україні
Самойленко І. Колекція світильників з Білозерського поселення у зібранні музею Херсонського державного університету
Сарибекян А. Лепная посуда Бельского городища второй половины VI — начала V вв. до н. э.
Тринева О. История изучения салтово-маяцкой культуры
Цеунов І. Поняття «макролітична культура» та «мікролітична культура» у науковій спадщині М.В. Сібільова
Шелехань О. До питання про класифікацію скіфської односічної зброї
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация