Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Войналович О.В. Лапін В.М., Литвин О.П. та ін. Охорона праці під час застосування пестицидів на підприємствах сільського господарства

  • Файл формата pdf
  • размером 1,94 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Войналович О.В. Лапін В.М., Литвин О.П. та ін. Охорона праці під час застосування пестицидів на підприємствах сільського господарства
Монографія / О.В. Войналович, В.М. Лапін, О.П. Литвин, С.В.Поліщук, М.І.Блащук. — Київ: Едельвейс, 2017. — 167 с.
На основі аналізу технологічних процесів, пов’язаних із застосуванням пестицидів, розглянуто працеохоронні заходи щодо мінімізації їх негативного впливу на виробниче й природне довкілля та здоров’я людини. Висвітлено небезпеки й шкідливості, які виникають у виробничому довкіллі під час проведення робіт із хімічного захисту сільськогосподарських культур та заходи щодо зниження виробничих ризиків. Представлено гігієнічну оцінку умов праці в разі дії хімічних сполук і сучасні засади методики проведення атестації робочих місць за умовами праці. Належну увагу приділено працеохоронній діяльності підприємств агропромислового комплексу щодо профілактичних заходів, спрямованих на запобігання шкідливому впливу пестицидів й агрохімікатів.
Для працівників, посадових осіб підприємств аграрного сектору економіки, спеціалістів з охорони праці, студентів й аспірантів аграрних навчальних закладів.
Список скорочень.
Передмова.
Засоби хімічного захисту рослин та особливості їх застосування на підприємствах сільського господарства
.
Основні терміни та визначення у сфері застосування пестицидів.
Хімічні чинники сільськогосподарського виробничого довкілля.
Пестициди та їх класифікація.
Токсикологічна характеристика окремих груп пестицидів.
Способи застосування пестицидів у сільськогосподарському виробництві.
Вплив пестицидів й агрохімікатів на організм людини та природне довкілля.
Профілактика отруєнь під час роботи з пестицидами.
Охорона праці під час проведення сільськогосподарських робіт із застосуванням пестицидів.
Словник основних термінів та визначень у сфері охорони праці.
Характеристика технічних засобів для внесення пестицидів.
Загальні вимоги безпеки під час роботи з пестицидами й агрохімікатами.
Заходи безпеки праці під час зберігання та транспортування пестицидів й агрохімікатів.
Заходи безпеки праці під час застосування пестицидів і мінеральних добрив у технологічних процесах вирощування сільськогосподарських культур.
Засоби захисту від шкідливих і небезпечних чинників виробничого довкілля.
Порядок забезпечення працівників підприємств АПК засобами індивідуального захисту, спецодягом і спецвзуттям.
Нормативно-правове забезпечення охорони праці під час роботи з пестицидами.
Професійний ризик під час роботи з пестицидами.
Гігієнічне оцінювання умов праці в разі дії хімічного фактора.
Атестація робочих місць за умовами праці.
Оцінювання професійного ризику в галузях с.-г. виробництва та актуальні напрями його зниження під час виконання робіт із пестицидами.
Розслідування професійних захворювань та отруєнь на підприємствах АПК
Медичні огляди працівників, які залучаються до робіт із пестицидами й агрохімікатами.
Пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці.
Надання домедичної допомоги в разі отруєння пестицидами.
Додатки.
Нормативно-правове забезпечення безпеки й гігієни праці в сільському господарстві.
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із пестицидами і агрохімікатами.
Перелік хвороб, які є протипоказаннями щодо роботи з пестицидами.
Аптечка домедичної допомоги.
Форма повідомлення про професійне захворювання (отруєння).
Оцінювання ступеня професійного ризику виробництва
.
Використана література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация