Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Огієнко І.I. Історія української літературної мови

  • Файл формата djvu
  • размером 4,10 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Огієнко І.I. Історія української літературної мови
К.: Haшa культурa i нayкa, 2004. — 436 c.
Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності ïï як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу. Водночас переконливо з'ясовується, яких негативних наслідків завдали процесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20-30-х роках XX століття.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, старшокласників, усіх, кому небайдужий процесс ствердження української мови як державної.
Ди читача (Липа Фігус-Ралько, Микола Тимошик).
Передне слово.
Мова - душа нацiї. Іван Огієнко (митрополит Іларіон).
В оборонi української мови (Микола Тимошик).
Вступ.
Українська мова.
Постання української мови.
Праіндоевропейська доба.
Теорії постання мов.
Поділ мов на групи.
Праслов'янська мова.
Постання української мови.
Українська земля й український народ.
Українські племена.
Територія розселення.
Постання мов білоруської й російської.
Спільної "руської" мови ніколи не було.
Відмінність української мови й раси...
Політика в обороні "ісконного єдінства русскіх нарєчій".
Необґрунтованість теорій учених російської школи.
Українська мова, а не наріччя.
Наші назви: Русь Украіна-Малоросія.
Мова народна й літературна.

Народна мова як джерело літературної.
Розвиток літературної мови не можна ґрунтувати тільки на мові селянській.
Народна мова в своїй цілості — це основа мови літературної.
Народна мова в своїй цілості — це не селянський примітив.
Вплив говірок на мову літературну.
Вплив літературної мови на народну.
Розвiй української лiтературної мови.
Початок української літературної мови. Княжа доба ІХ-ХІV віків.
Литовська доба ХІУ-ХУІ віків.
Польська доба 1569-1654 років.
Московська доба 1654-1798 років.
Винародовлення України в XVIII віці.
Доба Відродження. Котляревський.
Шевченко як творець української літературної мови.
Куліш як ідеолог і творець української літературної мови.
Скорпіони на українське слово.
Каменярі української літературної мови.
Розвій національної свідомости й літературної мови в Галичині.

Національний занепад Галичини.
Полонізація Галичини.
Мур між Україною й Галичиною.
Національне відродження Галичини.
Цензурні скорпіони на рідне слово.
Москвофільство в Галичині.
Вплив України на Галичину.
Роль Івана Франка в розвої літературної мови.
Каменярі літературної мови в Галичині, Буковині й Закарпатті.
Чудо иад чудами: українська мова стала мовою державною й соборною!
Українська літературна мова під Совєтами.

Доба русифікації.
Доба українізації.
Доба комунізації.
Головні ознаки соборної української літературної мови.
Стан української лiтературної мови.
Історія українського правопису.
Доісторичне "руське" письмо.
Давній болгарський правопис.
Євфиміїв правопис XIV віку.
Північноукраїнські ознаки в правопису ХV-ХVII віків.
Правопис М. Смотрицького 1619 року.
Запровадження гражданки 1708 року.
Правопис за 1. Котляревського.
Правопис О. Павловського 1818 року.
Правопис М. Максимовича 1827 року.
Правопис "Русалки Дністрової" 1837 року.
Кулішівка 1856 року.
Правопис Київський 1873 року.
Заборона українського правопису 1876 року.
Драгоманівка 1877 року.
Правописна боротьба в Галичині.
Желехівка 1886 року.
Запровадження фонетичного правопису в Галичині 1893 року.
Грінченківка, київський правопис 1908 року.
Правописна система проф. їв. Огієнка 1918-1919 років.
Академічний правопис 1920-1921 років.
Академічна система українського правопису 1928 року.
Новий академічний правопис 1945 року.
Правопис на еміграції XIX. Українське словництво.
Інститут Української Наукової Мови в Києві.
Термінологічні словники.
Історичний словник української мови.
Словник правничої мови.
Як навчатися української літературної мови.

Граматика.
Правопис.
Словники.
Літературна мова.
Читання.
Історія української мови.
Термінологічні словники.
Бібліографія.
Праця "Рідної Мови".
Післямова.

Коментарi (Микола Тимошик).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация