Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мицик Ю., Тарасенко І. (упоряд.) Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст

  • Файл формата pdf
  • размером 1,74 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Мицик Ю., Тарасенко І. (упоряд.) Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст
Зб. документів. / Автори-укладачі: о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко; Інститут української археографії та джерелознавства НАН України ім. М. С. Грушевського. — К., 2015. — 174 с. — (Документальна спадщина монастирів Гетьманщини, т. 2). — ISВN 978-966-02-6328-4.
У виданні представлена публікація актових документів ХVІІ—ХVІІІ ст. з унікальної збірки «книги-архіву» Свято-Преображенського Максаківського монастиря на Чернігівщині, що нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Серед документів — королівські привілеї, гетьманські універсали, листування гетьманів, полковників, представників козацької старшини, купчі й дарчі записи, тестаменти та інші актові документи. Вони містять різноманітний матеріал з історії Церкви, історії Свято-Преображенського Максаківського монастиря та деяких інших обителей, розкривають стан та процес розвитку монастирського землеволодіння на Чернігівщині, а також подають біографічні відомості про видатних українських діячів, розкривають різні аспекти суспільного життя того часу. Збірник документів побудовано за предметно-хронологічним принципом, містить іменний та географічний покажчики, додатки. Переважна більшість документів публікується вперше. Видання розраховане на істориків краєзнавців, культурологів, а також широке коло тих, хто цікавиться історією України.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация